Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Fakturácia > Všeobecne o koncepcii

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o fakturácii v systéme OBERON.

Základné informácie

Ďalšie informácie

Obrázok č. 1: Väzby dokumentov - dve výdajky zúčtované faktúrou, účtovný zápis a účtovanie úhrady
Príbuzné témy