Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Fakturácia > Všeobecne o koncepcii

Fakturácia v systéme OBERON nepredstavuje samostatný modul, ale je akýmsi prienikom medzi modulmi ÚčtovníctvoSkladová evidencia. V programe OBERON - Agenda firmy je vyčlenená do samostatnej ponuky, aby s ňou mohli pracovať tie účtovné jednotky, ktoré vedú účtovníctvo, ale nevedú skladovú evidenciu, a zároveň aj tie účtovné jednotky, ktoré vedú skladovú evidenciu, ale nevedú účtovníctvo. Táto téma obsahuje všeobecné informácie o fakturácii v systéme OBERON.

Základné informácie

Ďalšie informácie

Obrázok č. 1: Väzby dokumentov - dve výdajky zúčtované faktúrou, účtovný zápis a účtovanie úhrady
Príbuzné témy