Pomocník systému OBERON
Prvé kroky

Fakturácia > Začíname pracovať > Prvé kroky

Skôr, ako začnete s Fakturáciou pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy). Zároveň je potrebné povoliť v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly účtovnej jednotke a v oddiele Používateľ, Moduly danému používateľovi buď prácu s modulom Podvojné účtovníctvo, resp. Jednoduché účtovníctvo, alebo s modulom Skladová evidencia.

1. Údaje o firme

2. Nastavenia programu

4. Členenie dokladov

5. Predvolené nastavenia

6. Číselné rady a číslovanie dokladov

7. Zaokrúhľovanie celkovej sumy na faktúrach

8. Nastavenia tlače

9. Upozornenia pri vytváraní nových dokladov

Príbuzné témy