Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Používateľ - Sklad

Formulár Nastavenia - Používateľ - Sklad umožňuje pre aktuálne prihláseného používateľa vykonať nastavenia predvolenej cenovej hladiny, upozornení pri príjme a výdaji skladových položiek a pri vytváraní nových dokladov (na príliš veľký rozdiel v nákupnej cene, pri poklese množstva do záporného zostatku, na neuhradené pohľadávky daného odberateľa).

Popis formulára Nastavenia - Používateľ - Sklad

Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu - v sekcii Používateľ zvoľte oddiel Sklad.

Cena

Cenová hladina

Nastavenie určí predvolenú predajnú cenu pre daného používateľa. Túto predajnú cenu priradí program položke za predpokladu, že obchodný partner a aj druh pohybu majú nastavenú automatickú predajnú cenu. Táto cena sa tlačí na dokladoch s odporúčanými predajnými cenami - napr. Dodací list s odporúčanými predajnými cenami.

Príjem položky do skladu

Príjem položky do skladu

Upozorní, ak je rozdiel medzi nákupnou a obstarávacou cenou väčší ako zvolené percento.

Výdaj položky zo skladu

Zobraziť upozornenie na pokles množstva do záporného stavu

Ak je povolené evidovanie záporných stavov na skladových kartách, program zobrazí hlásenie pri poklese stavu zásob do pod nulu - "výdaji do mínusu". V prípade nastavenia hodnoty Minimálne množstvo na skladovej karte v záložke Objednávky program upozorňuje aj na pokles zostatku pod toto minimálne množstvo.

Upozornenia pri vytváraní dokladov

Zobraziť upozornenie (v zóne udalosti)

Upozornenie na neuhradené pohľadávky zadaného odberateľa zobrazí v Zóne udalostí. Upozornenie sa zobrazí len, ak je nastavené zobrazovanie Zóny udalostí. K nastaveniu je naviazané aj zobrazovanie upozornenia na faktúry po splatnosti v Knihe pohľadávok a Knihe záväzkov. Faktúry po splatnosti sú zobrazované červeným písmom.

Zobraziť upozornenie aj v samostatne informačnom okne

Upozornenie na neuhradené pohľadávky zadaného odberateľa zobrazí v zóne udalostí a aj v informačnom okne, ktoré je potrebné potvrdiť.
Príbuzné témy