Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Používateľ - Sklad

Formulár Nastavenia - Používateľ - Sklad umožňuje pre aktuálne prihláseného používateľa vykonať nastavenia predvolenej cenovej hladiny, upozornení pri príjme a výdaji skladových položiek a pri vytváraní nových dokladov (na príliš veľký rozdiel v nákupnej cene, pri poklese množstva do záporného zostatku, na neuhradené pohľadávky daného odberateľa). Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu - v sekcii Používateľ zvoľte oddiel Sklad.

Popis formulára Nastavenia - Používateľ - Sklad

Cena

Cenová hladina

Nastavenie určí predvolenú predajnú cenu pre daného používateľa. Túto predajnú cenu priradí program položke za predpokladu, že obchodný partner a aj druh pohybu majú nastavenú automatickú predajnú cenu. Táto cena sa tlačí na dokladoch s odporúčanými predajnými cenami - napr. Dodací list s odporúčanými predajnými cenami.

Príjem položky do skladu

Zobraziť upozornenie pri príjme na príliš veľký rozdiel v nákupnej cene

Upozorní, ak je rozdiel medzi nákupnou a obstarávacou cenou väčší ako zvolené percento.

Výdaj položky zo skladu

Zobraziť upozornenie na pokles množstva do záporného zostatku

Ak je povolené evidovanie záporných stavov na skladových kartách, program zobrazí hlásenie pri poklese stavu zásob pod nulu - výdaji do mínusu. V prípade nastavenia hodnoty Minimálne množstvo vo formulári Skladová karta (záložka Objednávky) program upozorňuje aj na pokles zostatku pod toto minimálne množstvo.

Upozornenia pri vytváraní nových dokladov

Zobrazovať upozornenie (v zóne udalostí)

Začiarknutie poľa nastaví zobrazovanie upozornenia na neuhradené pohľadávky daného odberateľa a text z poľa Upozornenie formulára Obchodný partner (záložka Iné) v zóne udalostí pri tvorbe dokladu typu faktúra, výdajka a pod.

Zobrazovať (toto) upozornenie aj v samostatnom informačnom okne

Pri tvorbe dokladu (faktúra, výdajka a pod.) sa upozornenie na neuhradené pohľadávky daného odberateľa, resp. text z poľa Upozornenie formulára Obchodný partner (záložka Iné) zobrazí aj samostatnom informačnom okne.
Príbuzné témy