Pomocník systému OBERON
Cudzie meny

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Predvoľby > Cudzie meny

Systém OBERON umožňuje pracovať s cudzími menami, valutovou pokladňou, devízovým účtom. Táto téma Pomocníka je venovaná položke Cudzie meny v ponuke Firma, Predvoľby programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Príbuzné témy