Pomocník systému OBERON
Inventúra hotovosti (mincovka)

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Inventúra hotovosti (mincovka)

Základné informácie 

Práca s formulárom Inventúra hotovosti (mincovka)

 1. Vo formulári Inventúra hotovosti (mincovka) vyberte menu, ktorej bankovky a mincovky sa chystáte počítať. Mincovku je možné urobiť za predvolenú menu EUR, prípadne pre cudzie meny nadefinované v systéme OBERON (ponuka Firma, Predvoľby, Cudzie meny). 
 2. Zadajte počet kusov jednotlivých bankoviek a mincí. V prípade, že potrebujete zadať iné platidlo, ako je nadefinované, napíšte do poľa označeného symbolom  názov platidla a jeho nominálnu hodnotu. Zadefinované nové platidlá sa automaticky uložia a pri najbližšom spustení Inventúry hotovosti (mincovka) ich už nebude nutné znova zadávať.
  Príklad č. 1:
  Názov nového platidla: Stravné lístky 4.20
  Hodnota: 4.20
  Príklad č. 2:
  Názov nového platidla: 0.50 Cent 
  Hodnota: 0.50
 3. Program priebežne počíta aktuálnu celkovú sumu hotovosti a cenín. Po zatvorení formulára a následnom otvorení formulára ostanú údaje zadané v mincovke zachované.
 4. Inventúru hotovosti (mincovku) je možné aj vytlačiť (tlačidlo Tlač). Uložiť tlačový výstup vo formáte PDF je možné len pri mincovke spustenej z ponuky Firma.
Príbuzné témy