Pomocník systému OBERON
Vytvorenie faktúry v cudzej mene

Fakturácia > Začíname pracovať > Vytvorenie faktúry v cudzej mene

V tejto téme Pomocníka je uvedený postup vystavenia, resp. zaevidovania faktúry v cudzej meneKnihe pohľadávok a v Knihe záväzkov systému OBERON.

Základné informácie

Postup vystavenia faktúry v cudzej mene 

 1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok.
 2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nový doklad. Spôsob vytvorenia vyberte štandardné zadanie
 3. Ďalej v sprievodcovi zvoľte prevádzku (v prípade členenia na prevádzky) a typ dokladu Faktúra v CM (faktúra v cudzej mene). V prípade, že sa táto položka v rozbaľovacom zozname nenachádza, je potrebné v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Základné povoliť prácu s cudzími menami. Ak doklad bude obsahovať len skladové položky, začiarknite pole Skladový doklad (položky zo skladu).
 4. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte cudziu menu. Ak sa daná mena v zozname nenachádza, je potrebné ju nastaviť v ponuke Firma, PredvoľbyCudzie meny.
 5. Stlačte tlačidlo výberu  za poľom Kurz, otvorí sa formulár kurzový lístok. V prípade, že je formulár prázdny, stlačte tlačidlo Možnosti - Stiahnutie kurzového lístka. Funkcia stiahne kurzový lístok nastavených cudzích mien z internetovej stránky Európskej centrálnej banky.
 6. Vyberte kurz a zadajte, resp. vyberte obchodného partnera. Obchodného partnera je možné vyhľadať na internete podľa názvu alebo podľa IČO.
 7. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Pohľadávka.
 8. Vo formulári definujte formu úhrady, dátum vystavenia, dodania, splatnosť atď.
 9. Pridať novú položku do dokladu je možné v záložke Položky dokladu, tlačidlo Nový. Položky dokladu môžu byť skladové (skladové karty) alebo neskladové - nastavenie sa nachádza pod zoznamom položiek (rovnaké ako v sprievodcovi - pozri bod č. 3). Stlačením tlačidla , ktoré sa nachádza za názvom položky dokladu, je možné otvoriť Zoznam neskladových položiek (číselník), ktorý slúži na rýchlejšie a jednoduchšie zadávanie často sa opakujúcich položiek dokladu. Funkcie na prácu s položkami dokladu sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti (napr. zadávanie zľavy).
 10. Podľa potreby zadajte text pred, resp. za položkami. Najčastejšie používané texty vo vystavených faktúrach (pred položkami, za položkami atď.) je možné preddefinovať, prípadne už zadané texty upravovať alebo mazať. Viac informácií v téme Texty dokladov.
 11. V spodnej časti formulára v záložke Celkom v cudzej mene a Cudzia mena je možné skontrolovať kurz, vypočítané sumy DPH a pod.
 12. Zápis údajov potvrďte stlačením tlačidla OK. Do knihy pohľadávok sa uloží nová faktúra v cudzej mene.
Pri zaevidovaní záväzku v cudzej mene postupujte analogicky.
Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v systéme OBERON sú k dispozícii v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy