Pomocník systému OBERON
Faktúra v cudzej mene

Fakturácia > Začíname pracovať > Faktúra v cudzej mene

Základné informácie

Vystavenie alebo evidencia faktúry v cudzej mene sú analogické, ako vystavenie faktúryKnihe pohľadávok, resp. zaevidovanie faktúry - záväzku v Knihe záväzkov. Je však potrebné zvoliť typ dokladu Faktúra v CM. Ak sa táto položka v rozbaľovacom zozname nenachádza, je v nastaveniach programu potrebné nastaviť, aby program pracoval s cudzími menami.

Príbuzné témy