Pomocník systému OBERON
Zaevidovanie faktúry - záväzku

Fakturácia > Začíname pracovať > Zaevidovanie faktúry - záväzku

Táto téma Pomocníka obsahuje postup zaevidovania faktúry - záväzku spolu s ďalšími doplňujúcimi informáciami.

Postup zaevidovania faktúry

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha záväzkov.
  2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nový doklad. Zvoľte spôsob vytvorenia nového záväzku. Záväzok je možné vytvoriť štandardným zadaním alebo z iného dokladu (z inej faktúry, objednávky, príjemky alebo výdajky), prípadne importom zo súboru XML.
  3. Ďalej v sprievodcovi zvoľte prevádzku (v prípade členenia na prevádzky) a typ dokladu - prednastaveným typom je Faktúra. Ak doklad bude obsahovať len skladové položky, začiarknite pole Skladový doklad (položky zo skladu).
  4. V ďalšom kroku vyberte, resp. zadajte obchodného partnera. Obchodného partnera je možné vyhľadať na internete podľa názvu alebo podľa IČO.
  5. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Záväzok.
  6. Vo formulári definujte formu úhrady, dátum vystavenia, dodania, splatnosť atď.
  7. Pridať novú položku do dokladu je možné v záložke Položky dokladu, tlačidlo Nový. Položky dokladu môžu byť skladové (skladové karty) alebo neskladové - nastavenie sa nachádza pod zoznamom položiek (rovnaké ako v sprievodcovi - pozri bod č. 3). Stlačením tlačidla , ktoré sa nachádza za názvom položky dokladu, je možné otvoriť Zoznam neskladových položiek (číselník), ktorý slúži na rýchlejšie a jednoduchšie zadávanie často sa opakujúcich položiek dokladu. Funkcie na prácu s položkami dokladu sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti (napr. zadávanie zľavy).
  8. Zápis údajov potvrďte stlačením tlačidla OK. Do knihy pohľadávok sa uloží nová faktúra - záväzok.

Ďalšie informácie

Príbuzné témy