Pomocník systému OBERON
Oprava základu DPH - Dobropis a Ťarchopis

Fakturácia > Začíname pracovať > Oprava základu DPH - Dobropis a Ťarchopis

Základné informácie

Na vystavenej faktúre sa DPH vypočítava pri každej jednej položke dokladu. Vypočítaná suma DPH z tejto položky sa následne zaokrúhli. V rekapitulácii súm tohto dokladu sa suma DPH potom uvádza ako súčet vypočítaných a zaokrúhlených súm DPH z jednotlivých položiek. Bližšie informácie o výpočte DPH nájdete v téme Výpočet súm na doklade, prípadne v téme Výpočet DPH na doklade.
Príbuzné témy