Pomocník systému OBERON
Oprava základu DPH - dobropis a ťarchopis

Fakturácia > Začíname pracovať > Oprava základu DPH - dobropis a ťarchopis

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike opravy základu dane definovanej v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty - tzv. dobropisu a ťarchopisu.

Základné informácie

Na vystavenej faktúre sa DPH vypočítava osobitne pri každej položke dokladu. Vypočítaná suma DPH z tejto položky sa následne zaokrúhli. V rekapitulácii súm tohto dokladu sa suma DPH potom uvádza ako súčet vypočítaných a zaokrúhlených súm DPH z jednotlivých položiek. Bližšie informácie o výpočte DPH nájdete v téme Výpočet súm na doklade, prípadne v téme Výpočet DPH v rekapitulácii dokladu.
Príbuzné témy