Pomocník systému OBERON
Texty dokladov

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Texty dokladov

Základné informácie

Nepoužívajte príliš dlhé texty aj napriek tomu, že do faktúry možno vložiť text s dĺžkou až 64 000 znakov. Taký dlhý text by nebolo možné správne vytlačiť. 
Príbuzné témy