Pomocník systému OBERON
Texty dokladov

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Texty dokladov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Texty dokladov v ponuke Fakturácia programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Neodporúča sa používať príliš dlhé texty aj napriek tomu, že do faktúry možno vložiť text s dĺžkou až 64 000 znakov. Text s takouto dĺžkou by nebolo možné správne vytlačiť. 
Príbuzné témy