Pomocník systému OBERON
Kurzový lístok

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Kurzový lístok

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kurzový lístok v ponuke Firma programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Základné povolené pracovať s cudzími menami.

Základné informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Stiahnutie kurzového lístka

Funkcia stiahne kurzový lístok zadaných cudzích mien za zvolené obdobie z internetovej stránky Európskej centrálnej banky. Kurzový lístok, ktorý bol stiahnutý, sa zapisuje do tzv. zdieľanej databázy (\\OBERON\SHARE\shared_data.mdb). Systém OBERON však nepracuje priamo s týmto kurzovým lístkom, ale ho kopíruje do databázy danej firmy. Do databázy danej firmy sa skopíruje pri jej otvorení. V prípade viacerých firiem sa skopíruje do databáz všetkých týchto firiem pri ich jednotlivom otvorení.

Príbuzné témy