Pomocník systému OBERON
Kurzový lístok

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Kurzový lístok

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kurzový lístok v ponuke Firma programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Základné povolené pracovať s cudzími menami.

Základné informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Stiahnutie kurzového lístka

Funkcia otvorí program OBERON Center, kde je možné stiahnuť (tlačidlo Spustiť) kurzový lístok nastavených cudzích mien z internetovej stránky Európskej centrálnej banky. Predtým je potrebné nastaviť automatickú úlohu Import kurzového lístka z ECB a pripojenie na internet.
Príbuzné témy