Pomocník systému OBERON
Kurzový lístok

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Kurzový lístok

Základné informácie

Dostupné možnosti

V knihe Kurzový lístok sú dostupné ďalšie možnosti práce s dokladmi, a to v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Stiahnutie kurzového lístka

Funkcia otvorí program OBERON Center, kde je možné stiahnuť kurzový lístok nastavených cudzích mien z internetovej stránky Európskej centrálnej banky, a to stlačením tlačidla Stiahnuť. Počítač musí mať pripojenie na internet.
Nastavenie sťahovania kurzového lístka je popísané v téme Import kurzového lístka.
Príbuzné témy