Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Import kurzového lístka'

Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Import kurzového lístka' umožňuje vykonať nastavenia automatickej úlohy Import kurzového lístka z ECB, ktorá bude automaticky v pravidelných intervaloch importovať kurzový lístokEurópskej centrálnej banky (ECB) do databázy účtovnej jednotky (firmy). Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisAutomatické úlohy, tlačidlo Nový - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte daný typ automatickej úlohy a stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'Import kurzového lístka'

Kódy mien

Zadávajú sa kódy mien oddelené čiarkou a medzerou, ktoré sa majú zahrnúť do importu.
Zadávajú sa databázy (firmy), do ktorých sa skopíruje stiahnutý kurzový lístok ihneď po stiahnutí. Toto nastavenie je vhodné využiť vo firmách, ktorých údajová základňa je umiestnená na inom počítači v sieti, a ten nie je pripojený k internetu (prípadne v ňom nie je OBERON nainštalovaný, napr. je to len tzv. súborový server). V zozname môže byť uvedených viacero firiem. Pridať firmu (databázu) do zoznamu je možné kliknutím na symbol . Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je potrebné vybrať databázu a jej umiestnenie.
Príbuzné témy