Pomocník systému OBERON
Import kurzového lístka z ECB

OBERON Automation Center > Automatické úlohy > Import kurzového lístka z ECB

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z automatických úloh systému OBERON - importu kurzového lístka z ECB (Európskej centrálnej banky).

V systéme OBERON je táto automatická úloha z dôvodu kompatibility stále vykonávaná aj v staršom programe OBERON Center, avšak s obmedzenou platnosťou do 31.12.2023. Z tohto dôvodu je potrebné automatickú úlohu konfigurovať v programe OBERON Automation Center.

Základné informácie

Princíp fungovania

Nastavenie sťahovania kurzového lístka v sieťovej prevádzke

 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťovom databázovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
 2. Na klientskom počítači spustite program OBERON - Agenda firmy a v ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 3. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte nového používateľa typu Systémový.
 4. V ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte typ úlohy Import kurzového lístka z ECB a zadajte názov úlohy.
 5. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
 6. Vyberte používateľa systému OBERON vytvoreného v bode č. 3, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.
 7. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia automatickej úlohy 'Import kurzového lístka', v ktorom:
  • v záložke Základné zadajte kódy mien, ktoré sa majú zahrnúť do importu, napr. USD, CZK, PLN, HUF (jednotlivé kódy oddeľte čiarkou a medzerou),
  • v záložke Databázy je možné nastaviť ďalšie firmy (databázy), do ktorých sa má stiahnutý kurzový lístok zapísať ihneď po stiahnutí.   
 8. Nastavenia vykonané v jednotlivých záložkách potvrďte stlačením tlačidla OK.
 9. Vo formulári Automatická úloha v záložke Čas spustenia nastavte interval spustenia automatickej úlohy (časový plán, podľa ktorého sa má kurzový lístok sťahovať).
 10. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Príbuzné témy