Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Skladová evidencia > Všeobecne o koncepcii

Modul Skladová evidencia je jedným z ďalších voliteľných modulov systému OBERON. Modul obsahuje všetky základné knihy potrebné na vedenie evidencie skladu (skladového hospodárstva, MTZ) od malých živnostníkov až po stredne veľké firmy.

Dôležité evidencie

Zaujímavé vlastnosti a možnosti


Medzi jednotlivými dokladmi si systém OBERON udržiava väzby - tak je možné zostaviť grafický prehľad väzieb dokladov, ktorý je zároveň aj interaktívny - jednotlivé doklady je možné ihneď zobraziť, prípadne aj upraviť.

Obrázok č. 1: Väzby dokumentov - Dve výdajky zúčtované faktúrou, účtovný predpis a úhrada

 

Príbuzné témy