Pomocník systému OBERON
Komisionálny predaj

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Komisionálny predaj

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike komisionálneho predaja v systéme OBERON.

Základné informácie

1. Prijaté na komisionálny predaj 

2. Poskytnuté na komisionálny predaj 

Príklad

Dodávateľ (vlastník, komitent) poskytne odberateľovi (predajcovi, komisionárovi) na komisionálny predaj 100 kusov drevených varešiek. Dodávateľ vytvorí prevodku zo svojho skladu do komisionálneho skladu. Odberateľ prijme tovar príjemkou do svojho skladu. V dohodnutom termíne odberateľ pomocou tlačového výstupu Komisionálny predaj - hlásenie o predaji zistí, že predal 40 kusov varešiek. Tlačový výstup pošle dodávateľovi, ktorý mu z komisionálneho skladu vystaví daňový doklad na 40 kusov.

Príbuzné témy