Pomocník systému OBERON
Práca s variantmi skladovej karty

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Práca s variantmi skladovej karty

Základné informácie

Príklad skladovej karty, ktorá sa nehodí na prácu s variantmi:

Skladová karta Lišta

Varianty: Dĺžka 1m, Dĺžka 2m, Dĺžka 3m, Dĺžka 4m

Keďže každá dĺžka lišty má inú predajnú cenu, nie je možné použiť varianty - pre každú veľkosť by mala byť vytvorená samostatná skladová karta.

Atribúty

Bližšie informácie o atribútoch získate v téme Skladové karty - atribúty.

Objednávky

K variantu skladovej karty je možné evidovať Katalógové označenie, Minimálne a Maximálne množstvo. Viac informácií nájdete v téme Automatická tvorba objednávok.

Záložka Varianty je dostupná iba v prípade nastavenia Umožniť pracovať s variantminastavení skladu (Nastavenie programu - Firma - Sklad).

Príklad skladová karta Pánske topánky

Zoznam atribútov skladových kariet (Obrázok č. 1):  Farba - Zelená, Farba - Biela, Farba - Čierna, Farba - Sivá, Veľkosť 40, Veľkosť 42, Veľkosť 44,

Varianty skladovej karty (Obrázok č. 2):    

Variant 1: Veľkosť 40; Farba - Sivá

Variant 2: Veľkosť 44; Farba - Sivá

Variant 3: Veľkosť 44; Farba - Biela

Variant 4: Veľkosť 44; Farba - Čierna

Obrázok č. 1: Zoznam atribútov skladových kariet

Obrázok č. 2: Skladová karta

 

Hromadné vyskladnenie variantov skladovej karty

Skladovú kartu s variantami je možné vyskladniť hromadne, t.j. budú vyskladné všetky varianty danej skladovej karty. Pri vytváraní výdajky, po vybraní skladovej karty typu variant v okne Výber variantu stlačte tlačidlo Zatvoriť (teda nevyberáte žiadny variant). Ak zadáte vydané množstvo vo výške celkového evidovaného množstva, program automaticky ponúkne možnosť vyskladniť všetky varianty danej položky.

 

Na skúšobné účely je možné využiť vzorovú databázu s ukážkovými údajmi, ktoré obsahujú skladové karty s variantmi na jednoduché a rýchle odskúšanie. Databáza s ukážkovými údajmi je dostupná cez ponuku OBERON - Otvorenie agendy (firmy), tlačidlo Nová firma. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je možné vytvoriť firmu so skúšobnými údajmi pre internetový obchod.
Príbuzné témy