Pomocník systému OBERON
Práca s variantmi skladovej karty

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Práca s variantmi skladovej karty

Táto téma Pomocníka je venovaná používaniu variantov skladových kariet v module Skladová evidencia systému OBERON. Varianty skladovej karty je možné definovať vo formulári Skladová karta, záložka Varianty (ponuka Sklad, Skladové karty, tlačidlo Nový alebo Oprava). Záložka Varianty je dostupná iba v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Skladové karty začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s variantmi.

Základné informácie

Atribúty

Objednávky

K variantu skladovej karty je možné evidovať Katalógové označenie, Minimálne a Maximálne množstvo. Viac informácií nájdete v téme Automatická tvorba objednávok.

Príklad skladová karta Pánske topánky

Zoznam atribútov skladových kariet (Obrázok č. 1):  Farba - Zelená, Farba - Biela, Farba - Čierna, Farba - Sivá, Veľkosť 40, Veľkosť 42, Veľkosť 44,

Varianty skladovej karty (Obrázok č. 2):    

Variant 1: Veľkosť 40; Farba - Sivá

Variant 2: Veľkosť 44; Farba - Sivá

Variant 3: Veľkosť 44; Farba - Biela

Variant 4: Veľkosť 44; Farba - Čierna

Obrázok č. 1: Zoznam atribútov skladových kariet

Obrázok č. 2: Skladová karta, záložka Varianty

Príklad skladovej karty, ktorá sa nehodí na prácu s variantmi:

Skladová karta Lišta

Varianty: Dĺžka 1m, Dĺžka 2m, Dĺžka 3m, Dĺžka 4m

Keďže každá dĺžka lišty má inú predajnú cenu, nie je možné použiť varianty - pre každú veľkosť by sa mala vytvoriť samostatná skladová karta.

Hromadné vyskladnenie variantov skladovej karty

Skladovú kartu s variantmi je možné vyskladniť hromadne, t. j. vyskladnia sa všetky varianty danej skladovej karty. Pri tvorbe výdajky po vybratí skladovej karty typu variant v okne Výber variantu stlačte tlačidlo Zatvoriť (t. j. nevyberiete žiadny variant). Ak zadáte vydané množstvo vo výške celkového evidovaného množstva, program automaticky ponúkne možnosť vyskladniť všetky varianty danej položky.

Na skúšobné účely je možné využiť vzorovú databázu so skúšobnými údajmi, ktoré obsahujú skladové karty s variantmi na jednoduché a rýchle odskúšanie. Databáza so skúšobnými údajmi je dostupná v ponuke OBERONOtvorenie agendy (firmy), tlačidlo Nová firma. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je možné vytvoriť firmu so skúšobnými údajmi pre internetový obchod (Skúšobná databáza pre internetový obchod).
Príbuzné témy