Pomocník systému OBERON
Generátor variantov

Ku skladovej karte je možné evidovať varianty - variantom sa rozumie napr. veľkosť, farba a pod. Pri väčšom počte kombinácií je možné tieto varianty vytvárať aj automaticky (hromadné generovanie).

Základné informácie

 Obrázok č. 1: Generátor variantov

 

Príbuzné témy