Pomocník systému OBERON
Generátor variantov

V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie o generátore variantov - nástroji na automatickú tvorbu (hromadné generovanie) variantov skladových kariet. Generátor variantov je dostupný z formulára Skladová karta, záložka Varianty, kontextová ponuka tabuľky záznamov (pravé tlačidlo myši).

Základné informácie

 Obrázok č. 1: Generátor variantov pre skladovú kartu

 

Viac informácií o používaní variantov skladových kariet v module Skladová evidencia systému OBERON získate v téme Práca s variantmi skladovej karty.
Príbuzné témy