Pomocník systému OBERON
Skladové karty - atribúty

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Predvoľby > Skladové karty - atribúty

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Skladové karty - atribúty v ponuke Firma, Predvoľby programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Číselník je dostupný aj z formulára Variant skladovej karty, záložka ZákladnéAtribúty variantu, tlačidlo  (formulár Skladová karta, záložka Varianty, tlačidlo Nový alebo Oprava).
Príbuzné témy