Pomocník systému OBERON
Evidencia a predaj SBL

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Evidencia a predaj SBL

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o evidencii a predaji spotrebiteľských balení liehu (SBL) a o súvisiacich nastaveniach v systéme OBERON. Informácie uvedené v tejto téme majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné.

Základné informácie

Povinnosti distribútorov SBL

Povinnosti distribútorov SBL podrobne vymedzuje § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Zahŕňajú napr. povinnosť:

Držiteľ povolenia na distribúciu SBL nemá od 01.07.2021 povinnosť zasielať uvedenú evidenciu miestne príslušnému colnému úradu.

Povinnosti predajcov SBL

Povinnosti predajcov SBL podrobne vymedzuje § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Zahŕňajú napr. povinnosť:

Držiteľ povolenia na predaj SBL nemá povinnosť zasielať uvedenú evidenciu miestne príslušnému colnému úradu.
Obrázok č. 1: Tlačové výstupy - evidencia príjmu a výdaja SBL

 

Skôr, než začnete evidovať a predávať SBL v systéme OBERON, venujte náležitú pozornosť príslušným nastaveniam programu.

Nastavenia systému OBERON umožňujúce evidenciu a predaj SBL

Nastavenia platné pre distribútorov aj predajcov SBL

Obrázok č. 2: Pole Číslo povolenia vo formulári Obchodný partner

Ďalšie nastavenia platné pre distribútorov SBL pri predaji na Pokladnici OBERON

Príklady daňových dokladov:

Faktúra so zobrazeným čiarovým kódom uvedeným pri názve položky a s číslami povolení od colného úradu v časti za rekapituláciou DPH.

Pokladničný doklad s uvedeným obchodným partnerom s číslom povolenia na predaj SBL a položkou SBL s uvedeným EAN kódom.

Všeobecné pokyny k evidencii stavu zásob, ktoré sú z pohľadu colného úradu spotrebiteľské balenia liehu

Bližšie informácie o nastavení merných jednotiek pri evidencii a výdaji SBL predovšetkým v prevádzkach, ktoré rozlievajú SBL (reštaurácie, bary...), nájdete v téme Práca s mernými jednotkami.
Príbuzné témy