Pomocník systému OBERON
Licenčná politika

Základné informácie > Cena > Licenčná politika

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o licenčnej politike systému OBERON.

Základné informácie

Výhody ročných licencií

Čo je licencia?

OBERON bez licencie

Bez licencie je možné v systéme OBERON vytvoriť:

Viac informácií o jednotlivých typoch licencií a rozdieloch medzi nimi získate v téme Typy licencií.

Príbuzné témy