Pomocník systému OBERON
Cenník - licencie OBERON

Základné informácie > Cena > Cenník - licencie OBERON

Pred objednaním licencie OBERON sa odporúčame oboznámiť s licenčnou politikou a s obchodnými podmienkami firmy EXALOGIC, ktorá je ako dodávateľ systému OBERON platcom DPH.

Základné druhy licencií

 1. Licencia pre jednu firmu - ide o bežnú licenciu určenú na spracovanie vlastnej agendy firmy (jednej účtovnej jednotky na jednom alebo viacerých počítačoch).
  V rámci tohto druhu licencie sa rozlišuje niekoľko typov licencií:
  - Mini,
  - Štandard,
  - Profi
  .
 2. Multilicencia - ide o špeciálnu licenciu určenú pre účtovné firmy, ktoré vedú účtovníctvo alebo mzdovú agendu pre neobmedzené množstvo menších firiem.
  Zakupuje sa pre tieto moduly (jednotlivo alebo spolu):
  Podvojné účtovníctvo aj Jednoduché účtovníctvo,
  - Mzdy a dochádzka.
  • Multilicencia je prenosná do ďalšieho počítača pomocou hardvérového kľúča, ktorý sa dodáva vo forme USB disku (USB kľúča). Pri presunutí hardvérového kľúča do ďalšieho počítača sa však stráca možnosť pracovať s účtovnými údajmi na pôvodnom počítači (multilicencia sa nachádza na hardvérovom kľúči).
  • Ak sa prenesú účtovné údaje do iného počítača bez hardvérového kľúča, nebudú obsahovať licenciu a už nebude možné do týchto údajov pridávať ďalšie záznamy (údaje však bude možné prezerať).
  • Cena hardvérového kľúča je 10 €. Zvýhodnená cena 250 € za licenciu MULTI (pre účtovníctvo a mzdy súčasne) platí v prípade, že licencie sa objednajú naraz a budú na jednom hardvérovom kľúči.        
Pri strate hardvérového kľúča zaniká aj licencia, pričom na obnovenie licencie je potrebné zakúpiť novú multilicenciu.

1. Licencia pre jednu firmu

A: Základná cena 50 €

B: Cena za moduly

Moduly a licenčné práva k nim je možné ľubovoľne kombinovať.

MINI ŠTANDARD PROFI
Účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné) 30 € 50 € 70 €
Skladová evidencia, Pokladnica OBERON 30 € 50 € 80 €
Mzdy a dochádzka 30 € 60 € 100 €
CRM a registratúra 20 € 40 € 60 €
Hotelová recepcia 20 € 70 € 120 €

C: Cena za súčasne prihlásených používateľov

Do počtu súčasne prihlásených používateľov sa zahŕňajú aj používatelia prihlásení do mobilných aplikácií ASTONLUKUL.

1 používateľ 0 € 
2 používatelia 25 € 
3 používatelia 50 € 
4 používatelia 75 € 
5 používateľov 100 € 
6 až 10 používateľov 150 € 
11 až 15 používateľov 275 € 
16 až 20 používateľov 400 € 
21 až 25 používateľov 525 € 
26 až 30 používateľov 650 € 
31 až 35 používateľov 775 € 
36 až 40 používateľov 900 € 
41 a viac používateľov 1025 € 

D: Licencia pre pobočku

Pobočkou rozumieme prevádzku so samostatnou databázou a zároveň s rovnakým číslom IČO ako centrála. Pre takúto pobočku je potrebné zakúpiť licenciu samostatne, pričom typ licencie sa určuje podľa potrieb danej pobočky.

Pre pobočky v počte 3 a viac možno zakúpiť licenciu za zvýhodnenú cenu. Cena licencie sa v takomto prípade určuje individuálne podľa celkového počtu pobočiek. Pred objednaním licencií pre pobočky je potrebné vopred telefonicky kontaktovať naše obchodné oddelenie.

E: Rozšírenie licencie

Tým používateľom, ktorí už licenciu majú a chcú si ju rozšíriť, sa nebude fakturovať celá suma za rozšírenú licenciu, ale len rozdiel ceny (napr. pri rozšírení z licencie Mini na Štandard nezaplatia plnú sumu za licenciu Štandard, ale len rozdiel, ktorý ostane po odpočítaní sumy za licenciu Mini zo sumy za licenciu Štandard).

 • Okrem rozdielu v cene licencie pri každom rozšírení licencie sa účtuje manipulačný poplatok vo výške 10 €.

Spôsob výpočtu ceny

Príklad
Reštaurácia má v sieťovej prevádzke dva počítače a 8 rôznych používateľov pracujúcich so systémom OBERON, z toho dvoch prevádzkarov a šiestich pokladníkov (čašníkov). Na jednej zmene sa nachádza vždy jeden prevádzkar a traja pokladníci. Prevádzkar pracuje na počítači so skladovou evidenciou a čašníci sa striedajú pri počítači s Pokladnicou OBERON a fiškálnou tlačiarňou, pričom v reálnom čase s pokladnicou pracuje vždy len jeden pokladník. V takomto prípade je potrebné zakúpiť licenciu pre dvoch súčasne pracujúcich používateľov (a nie pre ôsmich).

Licencie pre školy

Licencia pre školské zariadenia je určená pre všetky typy školských zariadení (základné, stredné, vysoké) bez ohľadu na typ zriaďovateľa. Licencia pre školy umožňuje pracovať s ľubovoľným počtom firiem (účtovníctiev). Táto licencia je predovšetkým určená tak na výučbové účely, ako aj na vedenie agendy školy na neobmedzenom počte počítačov. Licencie pre školy poskytujeme bezplatne, rovnako ako aktualizácie programov a služby telefonickej podpory.

Licencia je uložená v databáze účtovnej jednotky. Ak sa databáza prenesie do iného počítača, automaticky sa prenáša aj licencia - licencia je teda prenosná.

2. Multilicencia pre účtovné firmy

Multilicencie pre účtovné firmy:
Účtovníctvo (podvojné aj jednoduché) 150 €
Mzdy a dochádzka 150 €
Účtovníctvo (podvojné aj jednoduché) + Mzdy a dochádzka 250 €
Hardvérový kľúč
(zakupuje sa jednorazovo na každý počítač pri prvom zakúpení multilicencie)
10 

Multilicencia a súbeh licencií

Zásady používania hardvérového kľúča

Príbuzné témy