Pomocník systému OBERON
Licenčné práva

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Licenčné práva

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Licenčné práva v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len pre používateľov s príznakom Administrátor.

Základné informácie

Podrobný postup vytvorenia a odoslania objednávky (multi)licencie OBERON získate v téme Ako objednať OBERON

Dostupné možnosti

Po stlačení pravého tlačidla myši v zozname licencií je možné zobraziť kontextovú ponuku, v ktorej sa nachádzajú tieto možnosti:

Informačný panel

Systém OBERON obsahuje spodný systémový panel, ktorý zobrazuje aktuálne otvorenú firmu, prevádzku, prihláseného používateľa, spracovávané obdobie (miezd), pripojiteľné zariadenia a jazyk. 

V závislosti od aktuálnych licenčných práv sa názov firmy môže zobrazovať rôznou farbou:

Obrázok č. 1: Systémový panel firmy, ktorá má platnú licenciu

Stavy licencií

Vľavo v spodnom systémovom paneli sa zobrazuje ikona aktuálneho stavu licencie, ktorá informuje o platnosti alebo neplatnosti licencie na aktuálne spracovávané obdobie.

Ikona stavu

Popis

Bez dočasnej (trial) licencie, bez licencie na aktuálne spracovávané obdobie.
Platná dočasná (trial) licencia.
Dočasná (trial) licencia prekročila povolenú lehotu na úhradu za licenciu.
Platná licencia na aktuálne spracovávané obdobie.
Firma sa blíži k prekročeniu licenčných práv podľa jednotlivých typov licencií.
Neplatná licencia, prekročené licenčné práva podľa jednotlivých typov licencií.
Príbuzné témy