Pomocník systému OBERON
Licenčné práva

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Licenčné práva

Základné informácie

Bližšie informácie o objednávke licencii získate v téme Ako objednať OBERON

Dostupné možnosti

Po stlačení pravého tlačidla myši v zozname licencií je možné zobraziť miestnu ponuku, v ktorej sa nachádzajú tieto možnosti:

Informačný panel

V systéme OBERON je zobrazený spodný systémový panel, ktorý znázorňuje ktorá firma je otvorená, ktorý používateľ je prihlásený, prevádzku, rok spracovávania, pripojiteľné zariadenia a jazyk. Názov firmy môže byť znázornený rôznou farbou v závislosti od licenčných práv:

Obrázok č. 1: Systémový panel firmy, ktorá má platnú licenciu

 

Stavy licencií

Vedľa názvu firmy je zobrazená ikona stavu licencie, ktorá informuje o platnosti alebo neplatnosti licencie pre aktuálny rok.

Ikona licencie

Popis

Bez dočasnej (trial) verzie, bez licencie na aktuálny rok.
Platná dočasná (trial) licencia.
Dočasná (trial) licencia prekročila povolenú dobu na zaplatenie.
Platná licencia pre aktuálny rok.
Firma prekročila obmedzenia licencie alebo sa blíži k obmedzeniu modulu podľa jednotlivých typov licencií.
Neplatná licencia, prekročené licenčné práva podľa jednotlivých typov licencií.
Príbuzné témy