Pomocník systému OBERON
Kniha tržieb

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Kniha tržieb

Základné informácie

Ďalšie informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Dennú uzávierku schváliť (zrušiť schválenie)

Dennú uzávierku môže schváliť prípadne zrušiť iný používateľ ako ten, ktorý uzávierku vytvoril. Po schválení je možné dennú uzávierku zaúčtovať. Bližšie informácie o uzávierkach získate v téme Vyhotovovanie uzávierok

Zaúčtovať vybranú položku do účtovného denníka

Záznam v knihe tržieb je možné zaúčtovať do účtovného denníka.  

Zrušiť zaúčtovanie dennej uzávierky

Už zaúčtovanú dennú uzávierku je možné zrušiť. Tým sa vymažú záznamy v účtovnom denníku. 

Zobraziť vytvorené záznamy v denníku

Funkcia zobrazí vytvorené záznamy v účtovnom denníku.
Obrázok č. 1: Mesačný prehľad tržieb
Príbuzné témy