Pomocník systému OBERON
O bezhotovostných platbách

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > O bezhotovostných platbách
  1. Do daňového základu sa počíta celá denná uzávierka, ktorá pozostáva z hotovostných platieb a platieb platobnými kartami. Platby, ktoré potom prídu na bankový účet, sa účtujú ako príjem, ktorý však už neovplyvňuje základ dane.
  2. Do daňového základu sa započíta denná uzávierka, avšak ponížená o bezhotovostné platby. Platby, ktoré prídu na bankový účet, sa potom taktiež účtujú ako príjem, ktorý ovplyvňuje základ dane.
Niektoré účtovné jednotky používajú prvý a niektoré druhý spôsob (záleží na povahe firmy, na celkovom počte bezhotovostných platieb, zvyklosti účtovníka a pod.). Odporúčame však účtovať podľa prvého spôsobu, pričom pre väčšiu prehľadnosť bankových výpisov môžete prijímať bezhotovostné platby na samostatný bankový účet.
Príbuzné témy