Pomocník systému OBERON
O bezhotovostných platbách

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > O bezhotovostných platbách

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike bezhotovostných platieb v systéme OBERON.

Základné informácie

Niektoré účtovné jednotky používajú prvý a niektoré druhý spôsob (záleží na povahe firmy, na celkovom počte bezhotovostných platieb, zvyklosti účtovníka a pod.). Odporúčame však účtovať podľa prvého spôsobu, pričom pre väčšiu prehľadnosť bankových výpisov môžete prijímať bezhotovostné platby na samostatný bankový účet.
Obrázok č. 1: Typ platby so spôsobom zaevidovania Daňový doklad - iná bezhotovostná platba

Príbuzné témy