Pomocník systému OBERON
Platobné POS terminály

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Platobné POS terminály > Platobné POS terminály

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o platobných POS termináloch, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie 

Ak chcete používať bankový terminál, môžete mať bankový účet v ktorejkoľvek banke na Slovensku (či už je to ČSOB, Poštová banka, VÚB banka, Prima Banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka alebo nejaká iná banka). Bankové terminály podporované v systéme OBERON sú prepojené s medzinárodným zúčtovacím centrom, ktoré finančné prostriedky za predané tovary a zrealizované služby preposiela priamo na účet účtovnej jednotky. Skutočnosť, v ktorej banke máte účet, nemá vplyv na výšku transakčných poplatkov.
Obrázok č. 1: Platobný terminál GP tom v smartfóne

      

Overenie platby platobnou kartou

Príbuzné témy