Pomocník systému OBERON
Platobné POS terminály

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Platobné POS terminály > Platobné POS terminály

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o platobných POS termináloch, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie 

Niektoré banky na Slovensku ponúkajú svoje vlastné bankové terminály, ktoré majú rozdielny komunikačný protokol a systémom OBERON nie sú podporované. V tomto prípade použite niektorý z vyššie uvedených platobných terminálov.
Obrázok č. 1: Platobný terminál GP tom v smartfóne

      

 
Účtovná jednotka (firma) môže mať bankový účet v ktorejkoľvek banke na Slovensku. Táto skutočnosť nemá vplyv na výšku transakčných poplatkov. Platobné terminály sú prepojené s medzinárodným zúčtovacím centrom, ktoré finančné prostriedky za predané tovary a zrealizované služby preposiela na účet účtovnej jednotky.
Príbuzné témy