Pomocník systému OBERON
Platobné POS terminály

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Platobné POS terminály > Platobné POS terminály

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o platobných POS termináloch, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie 

OBERON nepodporuje platobné terminály od konkrétnych bánk.
Obrázok č. 1: Mobilný POS terminál FiskalPRO N86

 

Pri špecifikovaných platobných termináloch nie je dôležité, klientom ktorej banky je používateľ terminálu alebo zákazník platiaci kartou. Tieto skutočnosti nemajú vplyv na výšku transakčných poplatkov. Platobné terminály sú prepojené s medzinárodným zúčtovacím centrom, ktoré finančné prostriedky za predané tovary a zrealizované služby preposiela na váš účet.
Príbuzné témy