Pomocník systému OBERON
Platobný terminál Softplus Ticket

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Platobné POS terminály > Platobný terminál Softplus Ticket

Táto téma Pomocníka obsahuje základné informácie o platobnom systéme Softplus Ticket, ktorý je do systému OBERON implementovaný ako platobný terminál, ktorý predstavuje jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie 

Spôsoby zaevidovania daňového dokladu

Uvedené spôsoby sa neodporúča kombinovať, t. j. je potrebné, aby sa prevádzka rozhodla pre jeden z uvedených spôsobov a používala len daný spôsob.

Postup inštalácie   

  1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov zariadenia, vyberte typ zariadenia Platobný terminál, model Softplus Ticket, zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom zadajte údaje zákazníckeho účtu zriadeného u dodávateľa systému TSS Group a.s. 
  4. Stlačením tlačidla Otestovať komunikáciu je možné otestovať pripojenie k platobnému systému Softplus Ticket.
  5. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
  6. Nastavenie platobného terminálu je ukončené.
Postup inštalácie zariadenia ECI-20  je k dispozícii v téme Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-20 - inštalácia.
Príbuzné témy