Pomocník systému OBERON
Platobný terminál Softplus Ticket

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Platobné POS terminály > Platobný terminál Softplus Ticket

Táto téma Pomocníka obsahuje základné informácie o platobnom systéme Softplus Ticket, ktorý je do systému OBERON implementovaný ako platobný terminál, ktorý predstavuje jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie 

Spôsoby zaevidovania daňového dokladu

Uvedené spôsoby sa neodporúča kombinovať, t. j. je potrebné, aby sa prevádzka rozhodla pre jeden z uvedených spôsobov a používala len daný spôsob.

Postup inštalácie   

  1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Platobný terminál, zadajte názov zariadenia, zvoľte model Softplus Ticket a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom zadajte údaje zákazníckeho účtu zriadeného u dodávateľa systému TSS Group a.s. 
  4. Stlačením tlačidla Otestovať komunikáciu je možné otestovať pripojenie k platobnému systému Softplus Ticket.
  5. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
  6. Nastavenie platobného terminálu je ukončené.
Postup inštalácie zariadenia ECI-20  je k dispozícii v téme Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-20 - inštalácia.
Príbuzné témy