Pomocník systému OBERON
Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-20 - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Snímače RFID kľúčov > EXALOGIC ECI-20 > Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-20 - inštalácia

Táto téma Pomocníka obsahuje popis inštalácie a návod na použitie snímača RFID kľúčov EXALOGIC ECI-20 - hardvérového zariadenia na snímanie kľúčov, kariet a identifikačných náramkov s RFID čipom.

Postup inštalácie

  1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
  2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  3. Pripojte snímač k počítaču pomocou rozhrania USB a nainštalujte ovládač virtuálneho sériového portu na vytvorenie virtuálneho COM portu v počítači (Obrázok č. 1). Ovládač pre snímač prístupu ECI-20 je k dispozícii na stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie.
  4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov zariadenia, vyberte typ zariadenia Snímač prístupu alebo Snímač čiarového kódu, model ECI - 20.
  5. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte správny COM port - jeho číslo získate v Správcovi zariadení (Obrázok č. 1). Správnosť pripojenia a funkčnosť snímača overíte priložením RFID kľúča k zariadeniu - ak sa v textovom poli zobrazí kód kľúča, zariadenie je pripojené a funguje správne.
  6. Príslušné nastavenia zakaždým potvrďte stlačením tlačidla OK.
  7. V ponuke Servis, Používatelia vyberte používateľa, ktorému chcete priradiť prístupový kľúč a stlačte tlačidlo Oprava. Zobrazí sa formulár Používateľ. V záložke Podrobnosti kliknite do poľa Kód rýchleho prístupu a priložte k snímaču jeden z prístupových kľúčov - do poľa Kód rýchleho prístupu sa zosníma kód z kľúča.
  8. Inštalácia snímača je ukončená.
Obrázok č. 1: Správca zariadení
  

Návod na použitie

  Návod na použitie EXALOGIC ECI-20

Príbuzné témy