Pomocník systému OBERON
Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-20 - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Snímače RFID kľúčov > EXALOGIC ECI-20 > Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-20 - inštalácia

Táto téma Pomocníka obsahuje popis inštalácie a návod na použitie snímača RFID kľúčov EXALOGIC ECI-20.

Postup inštalácie

  1. Pripojte snímač k počítaču pomocou rozhrania USB a nainštalujte ovládač virtuálneho sériového portu na vytvorenie virtuálneho COM portu v počítači (Obrázok č. 1). Ovládač pre snímač prístupu ECI-20 je k dispozícii na stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie, Ovládače, Iné pripojiteľné zariadenia.
  2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov zariadenia, v závislosti od spôsobu použitia vyberte typ zariadenia Snímač prístupu, resp. Snímač čiarového kódu, model ECI - 20, zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte správny COM port - jeho číslo získate v Správcovi zariadení (Obrázok č. 1). Správnosť pripojenia a funkčnosť snímača overíte priložením RFID kľúča k zariadeniu - ak sa v textovom poli zobrazí kód kľúča, zariadenie je pripojené a funguje správne.
  5. Príslušné nastavenia zakaždým potvrďte stlačením tlačidla OK.
  6. V ponuke Servis, Používatelia vyberte používateľa, ktorému chcete priradiť prístupový kľúč a stlačte tlačidlo Oprava. Zobrazí sa formulár Používateľ. V záložke Podrobnosti kliknite do poľa Kód rýchleho prístupu a priložte k snímaču jeden z prístupových kľúčov - do poľa Kód rýchleho prístupu sa nasníma kód z kľúča.
  7. Inštalácia snímača je ukončená.
Obrázok č. 1: Správca zariadení
  

Návod na použitie

  Návod na použitie EXALOGIC ECI-20

Príbuzné témy