Pomocník systému OBERON
Platobný terminál PAX

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Platobné POS terminály > Platobný terminál PAX

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o jednom z pripojiteľných zariadení v systéme OBERON - hardvérovom platobnom termináli PAX spolu s postupom inštalácie. Pre používateľov OBERON-u je odporúčaným hardvérovým platobným terminálom Odporúčané riešenia.

Základné informácie 

Obrázok č. 1: Platobný terminál PAX

      

Postup inštalácie

Nastavenia terminálu

Na komunikáciu s OBERON-om sa štandardne odporúča použiť protokol TCP/IP:   

 1. Zapojte zariadenie do elektrickej siete a zapnite ho.
 2. Pomocou návodu od dodávateľa vyčítajte zo zariadenia IP adresu zariadenia a číslo portu (IP adresu a číslo portu si odpíšte, neskôr ich bude potrebné zadať do OBERON-u).
 3. Číslo portu na komunikáciu je v zariadení prednastavené na hodnotu 20008. Kvôli vyššej bezpečnosti sa odporúča zmeniť. Pri zmene čísla portu postupujte podľa návodu výrobcu.

Nastavenia v OBERON-e

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov platobného terminálu, vyberte typ zariadenia Platobný terminál, model GP ECR2, zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  • v záložke Komunikácia vyberte možnosť Protokol TCP/IP, zadajte IP adresu zariadenia a číslo portu nastavené v zariadení. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Otestovať komunikáciu;
  • v záložke Nastavenia je možné nastaviť tlač potvrdenky na termináli.
 4. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Inštalácia zariadenia je ukončená.
 6. Po inštalácii nastavte osobitný typ platby Daňový doklad - platobná karta (napr. s názvom Daňový doklad PAX). Vo formulári Typ platby je zároveň v záložke Platobné terminály potrebné vybrať Platobný terminál PAX.
Ak sa zariadenie pripája prostredníctvom USB rozhrania, je potrebné v záložke Komunikácia vybrať možnosť Sériový port a z ponuky dostupných portov vybrať správny komunikačný port.

Odporúčané riešenia

Príbuzné témy