Pomocník systému OBERON
Platobný terminál GP tom

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Platobné POS terminály > Platobný terminál GP tom

Táto téma Pomocníka obsahuje základné informácie o aplikácii GP tom - softvérovom platobnom termináli, ktorý predstavuje jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON. Pre používateľov OBERON-u je odporúčaným platobným terminálom Odporúčané riešenia.

Základné informácie 

Platobný terminál GP tom je možné používať na prijímanie platobných kariet aj v aplikácii LUKUL - nielen mobilný čašník. Umožňuje tak realizovať platby platobnou kartou priamo z mobilného zariadenia obsluhy. Viac informácií získate v téme Aplikácia LUKUL a platba kartou.
Obrázok č. 1: Platobný terminál GP tom v smartfóne

      

Technické informácie

Sprevádzkovanie platobného terminálu

Na sprevádzkovanie platobného terminálu GP tom je potrebné uskutočniť nasledujúce kroky:

 1. Podpis zmluvy so spoločnosťou Global Payments s.r.o. - kontaktovať ju môžete vyplnením a odoslaním tohto WEBOVÉHO FORMULÁRA na webovej stránke www.globalpayments.sk. Po podpise zmluvy vám bude zriadený zákaznícky účet a získate prihlasovacie údaje do rozhrania GP tom Cloud API na prepojenie s Pokladnicou OBERON. Zmluvu možno kedykoľvek bezplatne ukončiť. Platobný terminál GP tom je možné využívať už niekoľko hodín po podpise zmluvy.
 2. Stiahnutie a inštalácia dvoch aplikácií z obchodu Google PlayGP tom a GP tom PIN. Cez prvú budete prijímať platobné karty, druhá sa bude využívať automaticky v prípade nutnosti zadať PIN.
 3. Inštalácia platobného terminálu v systéme OBERON pridaním medzi zariadenia v ponuke ServisZariadenia (postup inštalácie pozri nižšie).
 4. Nastavenie typu platby Daňový doklad - platobná karta (napr. s názvom Daňový doklad GP tom). Vo formulári Typ platby je zároveň v záložke Platobné terminály potrebné vybrať Platobný terminál GP tom.

Postup inštalácie

 1. Aplikáciu GP tom vyhľadajte a nainštalujte do mobilného zariadenia pomocou aplikácie Obchod Play. Odkaz priamo na aplikáciu je umiestnený aj na webovej stránke firmy EXALOGIC (tlačidlo Google Play).
 2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).    
 3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Platobný terminál, zadajte názov zariadenia, zvoľte model GP tom a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom zadajte údaje zákazníckeho účtu zriadeného u dodávateľa systému Global Payments s.r.o. a prihlasovacie údaje do rozhrania GP tom Cloud API.
 5. Stlačením tlačidla Otestovať komunikáciu je možné otestovať pripojenie k platobnému terminálu GP tom.
 6. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 7. Nastavenie platobného terminálu je ukončené.

Odporúčané riešenia

Príbuzné témy