Pomocník systému OBERON
Platobný terminál GP tom

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Platobné POS terminály > Platobný terminál GP tom

Táto téma Pomocníka obsahuje základné informácie o aplikácii GP tom - softvérovom platobnom termináli, ktorý predstavuje jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON. Pre používateľov OBERON-u je odporúčaným platobným terminálom Odporúčané riešenia.

Základné informácie 

Platobný terminál GP tom je možné používať na prijímanie platobných kariet aj v aplikácii LUKUL - nielen mobilný čašník. Umožňuje tak realizovať platby platobnou kartou priamo z mobilného zariadenia obsluhy. Viac informácií získate v téme Aplikácia LUKUL a platba kartou.
Obrázok č. 1: Platobný terminál GP tom v smartfóne

      

Technické informácie

Sprevádzkovanie platobného terminálu

Na sprevádzkovanie platobného terminálu GP tom je potrebné uskutočniť nasledujúce kroky:

 1. Podpis zmluvy so spoločnosťou Global Payments s.r.o. - kontaktovať ju môžete vyplnením a odoslaním tohto WEBOVÉHO FORMULÁRA na webovej stránke www.globalpayments.sk. Po podpise zmluvy vám bude zriadený zákaznícky účet a získate prihlasovacie údaje do rozhrania GP tom Cloud API na prepojenie s Pokladnicou OBERON. Zmluvu možno kedykoľvek bezplatne ukončiť. Platobný terminál GP tom je možné využívať už niekoľko hodín po podpise zmluvy.
 2. Stiahnutie a inštalácia dvoch aplikácií z obchodu Google PlayGP tom a GP tom PIN. Cez prvú budete prijímať platobné karty, druhá sa bude využívať automaticky v prípade nutnosti zadať PIN.
 3. Inštalácia platobného terminálu v systéme OBERON pridaním medzi zariadenia v ponuke ServisZariadenia (postup inštalácie pozri nižšie).
 4. Nastavenie typu platby Daňový doklad – bezhotovostná platba (napr. s názvom Daňový doklad GP tom). Vo formulári Typ platby je zároveň v záložke Platobné terminály potrebné vybrať Platobný terminál GP tom.

Postup inštalácie

 1. Aplikáciu GP tom vyhľadajte a nainštalujte do mobilného zariadenia pomocou aplikácie Obchod Play. Odkaz priamo na aplikáciu je umiestnený aj na webovej stránke firmy EXALOGIC (tlačidlo Google Play).
 2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).    
 3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov zariadenia, vyberte typ zariadenia Platobný terminál, model GP tom, zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom zadajte údaje zákazníckeho účtu zriadeného u dodávateľa systému Global Payments s.r.o. a prihlasovacie údaje do rozhrania GP tom Cloud API.
 5. Stlačením tlačidla Otestovať komunikáciu je možné otestovať pripojenie k platobnému terminálu GP tom.
 6. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 7. Nastavenie platobného terminálu je ukončené.

Odporúčané riešenia

Príbuzné témy