Pomocník systému OBERON
Aplikácia LUKUL a platba kartou

Mobilné riešenia > LUKUL > Aplikácia LUKUL a platba kartou

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike platby platobnou kartou v aplikácii LUKUL - nielen mobilný čašník.

Základné informácie

1. Softvérový platobný terminál

Na použitie softvérového platobného terminálu GP tom a GP tom PIN je potrebné v nastaveniach aplikácie LUKUL v ponuke Používateľ povoliť funkciu Platobný terminál v mobile.

2. Platobný POS terminál

Na použitie hardvérového platobného terminálu (FiskalPRO, AXASOFT) je potrebné v nastaveniach aplikácie LUKUL v ponuke Používateľ zakázať funkciu Platobný terminál v mobile.

Nastavenia platobného POS terminálu FiskalPRO

Na komunikáciu s OBERON-om sa štandardne odporúča použiť protokol TCP/IP:   

 1. Zapnite zariadenie a počkajte, kým sa na ňom nezobrazí dátum a čas.
 2. Pomocou návodu od dodávateľa vyčítajte zo zariadenia IP adresu zariadenia (IP adresu si odpíšte, neskôr ju bude potrebné zadať do OBERON-u).
 3. Číslo portu na komunikáciu je v zariadení prednastavené na hodnotu 6090. Kvôli vyššej bezpečnosti sa odporúča zmeniť. Pri zmene čísla portu postupujte podľa návodu výrobcu. Ak zariadenie používate aj ako fiškálne zariadenie, číslo portu musí byt rovnaké tak pre platobný POS terminál, ako aj pre fiškálne zariadenie.

Nastavenia POS terminálu FiskalPRO v OBERON-e

 1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov platobného terminálu, vyberte typ zariadenia Platobný terminál, model FiskalPro, resp. FiskalPro Android, zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  - v záložke Komunikácia vyberte možnosť Protokol TCP/IP, zadajte IP adresu zariadenia a číslo portu nastavené v zariadení. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Otestovať komunikáciu;
  - v záložke Nastavenia je možné nastaviť tlač potvrdenky na termináli.
 4. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Inštalácia zariadenia je ukončená.
Ak sa zariadenie pripája prostredníctvom USB rozhrania, je potrebné v záložke Komunikácia vybrať možnosť Sériový port a z ponuky dostupných portov vybrať správny komunikačný port.

Overenie platby platobnou kartou

Zariadenia FiskalPRO s operačným systémom Android (FiskalPRO A8 eKasaFiskalPRO N86) je možné používať ako mobilný čašník s aplikáciou LUKUL a súčasne ako fiškálne zariadenie a platobný terminál (3 v 1).
Príbuzné témy