Pomocník systému OBERON
Aplikácia LUKUL - nastavenia v OBERON-e

Mobilné riešenia > LUKUL > Aplikácia LUKUL - nastavenia v OBERON-e

Táto téma Pomocníka obsahuje súbor nastavení, ktoré je potrebné vykonať v systéme OBERON pred inštaláciou aplikácie LUKUL, t. j. nastavením komunikácie medzi aplikáciou LUKUL a systémom OBERON.

Základné nastavenia v OBERON-e

  1. Sprevádzkovanie Pokladnice OBERON - pred inštaláciou aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník je nutné mať sprevádzkovanú Pokladnicu OBERON. Návod, ako tak urobiť, sa nachádza v téme Pokladnica OBERON - uvedenie do prevádzky.
  2. Zoznam stolov a ich priradenie do zón - v Pokladnici OBERON je potrebné nadefinovať zoznam stolov a priradiť ich do zón. Pri predaji sa pod nimi vytvoria pokladničné účty, na ktoré je možné pridávať položky a zúčtovať ich. Stôl môže definovať len používateľ s právami administrátora. Stoly je vhodné farebne odlíšiť. Viac informácií vrátane postupu, ako stoly nadefinovať, získate v téme Zoznam stolov.
  3. Skladové karty - všetky údaje potrebné na naplnenie ponuky eMenu tak v režime LUKUL - mobilný čašník, ako aj v jednotlivých režimoch LUKUL eMenu určených pre zákazníkov (hostí) sa vyčítavajú zo systému OBERON, preto je dôležité, aby každá položka zobrazená v ponuke bola správne zadaná aj v skladovej evidencii systému OBERON. Viac informácií nájdete v téme Založenie skladovej karty.
  4. Skupiny v pokladnici - v záložke Reg. pokladnice formulára Skladová karta (ponuka Sklad, Skladové karty) nastavte názvy a poradie (prípadne aj farbu na sprehľadnenie práce v aplikácii) skupín v pokladnici - v aplikácii sa zobrazujú ako Skupiny (napr. Polievky, Šaláty, Dezerty a pod.). Jednotlivým skupinám môžete priradiť prioritu (viac informácií v téme Skladová karta - Skupiny v pokladnici).
  5. Kód položky - položky v ponuke eMenuzoradené podľa kódu položky v záložke Reg. pokladnice formulára Skladová karta, a to aj v rámci jednotlivých skupín.
  6. Ďalšie nastavenia - vo formulári eMenu - nastavenia (ponuke Firma, PredvoľbyNastavenia eMenu), vykonajte vybrané nastavenia pre jednotlivé režimy LUKUL eMenu vrátane režimu LUKUL eMenu - donáška z pohľadu prevádzkara.
Obrázok č. 1: Nastavenie skupín v pokladnici

Údaje prenášané z OBERON-u do ponuky eMenu aplikácie LUKUL

Obrázok č. 2: Podrobnosti o položke a zoznam alergénov

   

Obrázky

Použitie príliš veľkých obrázkov v režime LUKUL - mobilný čašník by mohlo spôsobovať výrazné spomalenie a v krajnom prípade až nespustenie aplikácie (spustenie aplikácie sa musí ukončiť v časovom limite 10 sekúnd).

Ďalšie nastavenia

Pri režimoch LUKUL eMenu určených pre zákazníkov (hostí) v reštauračných prevádzkach odporúčame vytvoriť jednotný lístok pre jedlá a nápoje s názvom napr. LUKUL eMenu a k nemu priradiť jednotlivé skladové karty. Pre režim LUKUL eMenu - donáška odporúčame vytvoriť samostatný lístok (napr. LUKUL eMenu - donáška). Individuálne lístky (jedálny, nápojový, raňajkový...) odporúčame ponechať zvlášť kvôli tlači fyzických lístkov.

Obrázok č. 3: Nastavenie jednotného lístka pre jedlá a nápoje LUKUL eMenu

 

Príbuzné témy