Pomocník systému OBERON
Aplikácia LUKUL - režim donášky

Mobilné riešenia > LUKUL > Aplikácia LUKUL - režim donášky

Táto téma Pomocníka je venovaná režimu LUKUL eMenu - donáška ako jednému z režimov mobilnej aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Ukážky obrazoviek aplikácie v režime LUKUL eMenu - donáška

          

Hlavná ponuka LUKUL eMenu - donáška

Zmeniť stav overenia prijatej objednávky na donášku v systéme OBERON je možné kliknutím do poľa Stav overenia v evidencii otvorených účtov pre donášku. Kliknutím do poľa Adresa je v prípade potreby možné manuálne upraviť čas donášky.
Obrázok č. 2: Zmena stavu overenia prijatej objednávky na donášku (vľavo) a manuálna úprava času donášky (vpravo)

 

Ďalšie informácie

Obrázok č. 2: Informácie o aktuálnej objednávke - pred potvrdením, po potvrdení, po prijatí a po uzatvorení

     

Príbuzné témy