Pomocník systému OBERON
Sprievodca QR kód donáškovej služby a aplikácie LUKUL

Sprievodca QR kód donáškovej služby a aplikácie LUKUL umožňuje vygenerovať QR kódy pre zákazníka na stiahnutie a spustenie aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník v režime LUKUL eMenu - donáška. Sprievodca je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Firma, Predvoľby, položka Zoznam stolov, tlačidlo Tlač - zvoľte tlačový výstup LUKUL - QR kód pre donáškovú službu a stlačte tlačidlo Náhľad.

Základné informácie

Tento sprievodca je určený na vygenerovanie QR kódov pre režim LUKUL eMenu - donáška. Informácie o generovaní QR kódov pre režimy LUKUL eMenu - bez možnosti objednávania, LUKUL eMenu - hosť v reštaurácii, prípadne režim LUKUL - mobilný čašník sú uvedené v téme Sprievodca QR kódy stolov a aplikácie LUKUL.

 Postup vygenerovanie QR kódov

 1. Spustite program OBERON - Agenda firmy a v ponuke Firma, Predvoľby zvoľte položku Zoznam stolov.
 2. Otvorí sa formulár Zoznam stolov, v ktorom stlačte tlačidlo Tlač.
 3. Vyberte tlačový výstup LUKUL - QR kódy stolov a stlačte tlačidlo Náhľad.
 4. Zadajte údaje potrebné na pripojenie k webovej službe donáškovej služby, s ktorou aplikácia LUKUL pracuje:
  • adresa webovej služby - zadáva sa v tvare 192.168.16.17:21008,
  • meno - meno používateľa,
  • heslo - heslo používateľa.
 5. Po stlačení tlačidla Náhľad sa zostaví tlačový výstup LUKUL - QR kód pre donáškovú službu s QR kódmi na stiahnutie aplikácie LUKUL a jej spustenie v režime donáškovej služby.
Príbuzné témy