Pomocník systému OBERON
Sprievodca QR kódy stolov a aplikácie LUKUL

Sprievodca QR kódy stolov a aplikácie LUKUL umožňuje vygenerovať QR kódy pre zákazníka (hosťa) na prihlásenie do WiFi siete reštauračného zariadenia, stiahnutie a spustenie aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník. Sprievodca je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Firma, Predvoľby, položka Zoznam stolov, tlačidlo Tlač - zvoľte tlačový výstup LUKUL - QR kódy stolov a stlačte tlačidlo Náhľad.

Základné informácie

Tento sprievodca je určený na vygenerovanie QR kódov pre režimy LUKUL eMenu - bez možnosti objednávania, LUKUL eMenu - hosť v reštaurácii, prípadne režim LUKUL - mobilný čašník na stiahnutie aplikácie LUKUL. Informácie o generovaní QR kódov pre režim LUKUL eMenu - donáška sú uvedené v téme Sprievodca QR kód donáškovej služby a aplikácie LUKUL.

 Postup vygenerovanie QR kódov

 1. Spustite program OBERON - Agenda firmy a v ponuke Firma, Predvoľby zvoľte položku Zoznam stolov.
 2. Otvorí sa formulár Zoznam stolov, v ktorom stlačte tlačidlo Tlač.
 3. Vyberte tlačový výstup LUKUL - QR kódy stolov a stlačte tlačidlo Náhľad.
 4. V prvom kroku:
  • zadajte názov siete WiFi (SSID), pre ktorú má byť vytvorený QR kód na pripojenie,
  • vyberte spôsob overovania,
  • zadajte heslo siete.
 5. V ďalšom kroku zvoľte zóny, ktorých stoly budú zahrnuté do tlačového výstupu.
 6. Ďalej zadajte údaje potrebné na pripojenie k webovej službe, s ktorou aplikácia LUKUL pracuje:
  • adresa webovej služby - zadáva sa v tvare 192.168.16.17:21007,
  • meno - meno používateľa,
  • heslo - heslo používateľa.
 7. Po stlačení tlačidla Náhľad sa zostaví tlačový výstup LUKUL - QR kódy stolov s QR kódmi na prihlásenie do lokálnej WiFi siete, stiahnutie a prihlásenie sa do aplikácie LUKUL vrátane priradenia k stolu (v prípade zákazníka).
Príbuzné témy