Pomocník systému OBERON
Sprievodca QR kód pre režim čašníka aplikácie LUKUL

Sprievodca QR kód pre režim čašníka aplikácie LUKUL umožňuje vygenerovať QR kódy pre obsluhu na prihlásenie do WiFi siete reštauračného zariadenia a nastavenie komunikácie pre režim LUKUL - mobilný čašník. Sprievodca je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, formulár Nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON, záložka Pokladnica OBERON, tlačidlo Vygenerovať QR kód.

Základné informácie

 Postup vygenerovanie QR kódov

 1. Vo formulári Nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON, záložka Pokladnica OBERON, tlačidlo Vygenerovať QR kód.
 2. Otvorí sa sprievodca, v ktorom v prvom kroku:
  - zadajte názov siete WiFi (SSID), pre ktorú má byť vytvorený QR kód na pripojenie,
  - vyberte spôsob overovania,
  - zadajte heslo siete.
 3. V ďalšom kroku zadajte údaje potrebné na pripojenie k webovej službe, s ktorou aplikácia LUKUL pracuje:
  - adresa webovej služby - zadáva sa v tvare 192.168.16.17:21005,
  - meno - meno používateľa,
  - heslo - heslo používateľa.
 4. Po stlačení tlačidla Náhľad bude zostavený tlačový výstup QR kód pre režim čašníka aplikácie LUKUL s QR kódmi pre obsluhu na prihlásenie do WiFi siete reštauračného zariadenia a nastavenie komunikácie pre režim LUKUL - mobilný čašník.
Príbuzné témy