Pomocník systému OBERON
Sprievodca QR kód pre režim čašníka aplikácie LUKUL

Sprievodca QR kód pre režim čašníka aplikácie LUKUL umožňuje vygenerovať QR kódy pre obsluhu na prihlásenie do WiFi siete reštauračného zariadenia a nastavenie komunikácie pre režim LUKUL - mobilný čašník. Sprievodca je dostupný z programu OBERON - Agenda firmyformulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - Pokladnica OBERON', záložka Komunikácia, tlačidlo Vygenerovať QR kód.

Základné informácie

 Postup vygenerovanie QR kódov

 1. Vo formulári Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - Pokladnica OBERON', záložka Komunikácia, stlačte tlačidlo Vygenerovať QR kód.
 2. Otvorí sa sprievodca, v ktorom v prvom kroku:
  • zadajte názov siete WiFi (SSID), pre ktorú má byť vytvorený QR kód na pripojenie,
  • vyberte spôsob overovania,
  • zadajte heslo siete.
 3. V ďalšom kroku zadajte údaje potrebné na pripojenie k webovej službe, s ktorou aplikácia LUKUL pracuje:
  • adresa webovej služby - zadáva sa v tvare 192.168.16.17:21005,
  • meno - meno používateľa,
  • heslo - heslo používateľa.
 4. Po stlačení tlačidla Náhľad sa zostaví tlačový výstup QR kód pre režim čašníka aplikácie LUKUL s QR kódmi pre obsluhu na prihlásenie do WiFi siete reštauračného zariadenia a nastavenie komunikácie pre režim LUKUL - mobilný čašník.
Príbuzné témy