Pomocník systému OBERON
Nastavenia eMenu

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Predvoľby > Nastavenia eMenu

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Nastavenia eMenu v ponuke Firma, Predvoľby programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie   

Nastavenia eMenu je možné vykonať pomocou formulára eMenu - nastavenia.
Prijímať objednávky jedál, prípadne nápojov na donášku je na Pokladnici OBERON možné aj bez aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník.
Príbuzné témy