Pomocník systému OBERON
Jedálny lístok

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Jedálny lístok

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o jedálnom (nápojovom, raňajkovom atď.) lístku v systéme OBERON.

Základné informácie   

Postup vytvorenia jedálneho/nápojového lístka

 1. Vo formulári Skladová karta (ponuka Sklad, Skladové karty, tlačidlo Nový alebo Oprava) v záložke Receptúra stlačte tlačidlo Pridať alebo odobrať a následne Upraviť a Nový. Otvorí sa formulár Jedálny lístok.
 2. V otvorenom formulári podľa potreby zadajte:
  • názov lístka,
  • uvítací text,
  • text na začiatku a na konci,
  • zoznam alergénov,
  • otváracie hodiny.
 3. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.

Postup zaradenia položky (skladovej karty) do jedálneho/nápojového lístka

 1. Vo formulári Skladová karta (ponuka Sklad, Skladové karty, tlačidlo Nový alebo Oprava) v záložke Receptúra stlačte tlačidlo Pridať alebo odobrať.
 2. V otvorenom formulári v poli Všetky skupiny vyberte lístok, do ktorého chcete skladovú kartu zaradiť.
 3. Stlačením tlačidla  premiestnite vybraný lístok do poľa Vybrané skupiny. Tým sa skladová karta zaradí do vybraného jedálneho lístka.
 4. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 Jedna položka (skladová karta) môže byť zaradená do viacerých lístkov súčasne.
Obrázok č. 1: OBERON eMenu (vľavo) a ponuka eMenu v aplikácii LUKUL (vpravo)

  

Príbuzné témy