Pomocník systému OBERON
Aplikácia LUKUL - automatická ponuka príloh

Mobilné riešenia > LUKUL > Aplikácia LUKUL - automatická ponuka príloh

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z funkcií aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník - automatickej ponuke príloh položiek eMenu pri ich výbere do otvoreného účtu.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Vybraná položka Biftek so šunkou a vajcom (vľavo) a automaticky zobrazené prílohy (vpravo)

     

Postup nastavenia automatickej ponuky príloh

Na to, aby sa ponuka príloh k danému jedlu zobrazovala automaticky, je potrebné urobiť nasledujúce nastavenie v OBERON-e: jednotlivým skladovým kartám - jedlám priradiť v záložke Receptúra kódy položiek skladových kariet - príloh, pričom jednotlivé kódy sa oddeľujú čiarkou a medzerou (pozri Obrázok č. 2). V programe OBERON - Agenda firmy postupujte podľa nasledujúceho návodu:

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Vyberte skladovú kartu, ktorej chcete priradiť prílohy (napr. Biftek so šunkou a vajcom). Stlačením tlačidla Oprava sa zobrazí formulár Skladová karta.
  3. V záložke Receptúra v časti Ostatné pri poli eMenu prílohy stlačte tlačidlo výberu  - otvorí sa zoznam skladových kariet, z ktorého kliknutím na skladovú kartu prílohy pridajte kód danej prílohy do poľa. Po pridaní kódu ďalšej prílohy sa kódy automaticky oddelia čiarkou a medzerou.
  4. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
  5. Zároveň je potrebné v nastaveniach aplikácie LUKUL v ponuke Používateľ povoliť funkciu Rýchle objednávanie – ponúkať prílohy.
Obrázok č. 2: Priradenie kódov príloh skladovej položke (jedlu)

Príbuzné témy