Pomocník systému OBERON
Aplikácia LUKUL - podrobnosti o položkách

Mobilné riešenia > LUKUL > Aplikácia LUKUL - podrobnosti o položkách

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z funkcií aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník, ktorá umožňuje zobrazovať podrobnosti o položkách ponuky eMenu.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Podrobnosti o položkách

     

 Obrázky

Obrázok č. 2: Pridanie obrázka do databázy

 

Text

 Obrázok č. 3: Pridanie textu (podrobného popisu) ku skladovej karte

Postup nastavenia podrobností o položke

Na to, aby bolo možné pri konkrétnej položke v aplikácii LUKUL zobraziť podrobnosti, je potrebné urobiť nasledujúce nastavenia v OBERON-e. Prvým je pridanie obrázkov ku skladovej karte danej položky, druhým je zadanie textu.

Postup pridania obrázkov

Na pridanie obrázka ku skladovej karte v programe OBERON - Agenda firmy postupujte podľa nasledujúceho návodu:

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Otvorte skladovú kartu, ku ktorej chcete pridať obrázky. Stlačte tlačidlo Dokumenty a obrázky… Otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo vpravo hore na otvorenie Knižnice dokumentov a obrázkov.
  3. V knižnici stlačte tlačidlo Nový a následne pomocou tlačidla výberu vyberte obrázok z umiestnenia vo vašom počítači. Spôsob uloženia dokumentu (obrázka) nastavte na Do databázy (Obrázok č. 2).
  4. Stlačením tlačidla OK uložte obrázok najprv do knižnice a následne ho pridajte ku skladovej karte.
Alternatívne môžete ukladanie obrázkov do databázy nastaviť v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Prílohy. V tom prípade nie je potrebné ukladať obrázok do Knižnice dokumentov a obrázkov, ale ho z umiestnenia v počítači pridať priamo ku skladovej karte (pomocou tlačidla výberu  vo formulári Dokument (obrázok) vpravo hore).

Postup pridania textu

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Otvorte skladovú kartu, ku ktorej chcete pridať text. V záložke Základné stlačte tlačidlo Podrobný popis… a zadajte text, ktorý sa bude v podrobnostiach o položke zobrazovať pod čiarou (Obrázok č. 3).
  3. Na pridanie krátkeho textu nad čiarou zadajte Doplňujúci text.
  4. Na zadanie údajov o nutričnej hodnote a alergénoch stlačte tlačidlo Zloženie (pri skladovej karte typu receptúra).
  5. Stlačením tlačidla OK zadané údaje uložte.
Príbuzné témy