Pomocník systému OBERON
Formulár Dokument (obrázok)

Formulár Dokument (obrázok) umožňuje priradiť danej skladovej karte obrázok alebo iný dokument. Obrázky majú svoje využitie predovšetkým v režime Fast food Pokladnice OBERON, v jedálnom lístku v mobilnom zariadení, v aplikácii LUKUL a v komunikácii s internetovým obchodom. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, formulár Skladová karta, tlačidlo Dokumenty a obrázky. Otvorí sa formulár Dokumenty a obrázky skladovej karty, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Dokument (obrázok)

Skladovej karte je možné priradiť obrázok (dokument) alebo viac obrázkov (dokumentov) načitaním súboru uloženého na pevnom disku počítača (tlačidlo ) alebo výberom z Knižnice dokumentov a obrázkov (tlačidlo ).  Tu je pod tlačidlom Možnosti dostupná funkcia Oskenovať na oskenovanie obrázka (dokumentu). Obrázok možno vložiť aj pomocou funkcie Drag&Drop.

Názov dokumentu

Pomenovanie obrázka alebo iného dokumentu. Pole sa vypĺňa automaticky po výbere súboru obrázka (dokumentu).

Číslo

Číslo obrázka (dokumentu), dopĺňa sa automaticky.

Názov súboru

Názov súboru obrázka (dokumentu), dopĺňa sa automaticky.

Základný (predvolený) obrázok

V prípade, že má skladová karta priradených viac obrázkov, po nastavení tohto príznaku bude tento obrázok reprezentovať skladovú kartu. Po vykonaní príslušných nastavení sa bude krátko zobrazovať v Pokladnici OBERON v pravom bočnom paneli na mieste, kde sa štandardne zobrazuje logo, a to po pridaní príslušnej skladovej položky do otvoreného pokladničného dokladu. Ak bude mať nastavený aj príznak Odosielať do internetového obchodu, bude sa doň exportovať ako hlavný obrázok.

Malý obrázok (na zobrazenie náhľadu)

Začiarknite, ak sa má obrázok zobrazovať na tlačidle predávanej položky v režime Fast food Pokladnice OBERON, prípadne v elektronickom jedálnom lístku alebo v aplikácii LUKUL. Na tento účel odporúčame používať obrázky vo formáte PNG kvôli priehľadnosti s veľkosťou aspoň 64 x 64 pixelov, najviac však 5 - 10 kB.

Odosielať do internetového obchodu

Po začiarknutí sa bude obrázok (dokument) exportovať do internetového obchodu. Na tento účel odporúčame používať obrázky s bielym pozadím s veľkosťou aspoň 400 x 400 pixelov.

Úroveň zabezpečenia

Nastavuje sa úroveň zabezpečenia obrázka (dokumentu).

Upozornenie: Pri exporte obrázka (dokumentu) pri webových službách úroveň zabezpečenia daného obrázka (dokumentu) nesmie byť vyššia ako úroveň zabezpečenia nastavená systémovému používateľovi, pod ktorým sa spúšťa daná úloha (vo formulári Používateľ, záložka Iné práva).

Príbuzné témy