Pomocník systému OBERON
Knižnica dokumentov a obrázkov

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Knižnica dokumentov a obrázkov

Základné informácie

Ďalšie nastaviteľné vlastnosti

V tejto knihe sú po stlačení tlačidla Možnosti dostupné ďalšie nastaviteľné vlastnosti.

Export súborov

Funkcia nakopíruje všetky súbory z Knižnice dokumentov a obrázkov do adresára na pevnom disku.

Import súborov (všeobecný)

Z vybraného adresára na disku nakopíruje všetky súbory do Knižnice dokumentov a obrázkov.

Import súborov (skladové karty)

Z vybraného adresára je možné hromadne naimportovať súbory a automaticky ich priradiť k skladovým kartám. Program porovná názov súboru s hodnotou vybraného poľa skladovej karty (napríklad Číslo, Čiarový kód). Názov súboru musí na začiatku alebo na konci obsahovať hodnotu poľa skladovej karty (napr. číslo skladovej karty), podľa ktorej bude súbor priradený skladovej karte.

Import súborov je možné vykonať aj bez synchronizácie.

Funkcia umožňuje presunúť už importované alebo synchronizované súbory do samostatného adresára. To znamená, že pokiaľ import prebehne bez problémov, v zdrojovom adresári sa vytvorí adresár Importované a presunú sa doň úspešne importované súbory.

Oskenovať

Otvorí sa formulár pripojeného skenera, v ktorom bude možné oskenovať dokument.

Prevod obrázkov do priečinka 

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné všetky obrázky z databázy premiestniť do vyhradeného adresára na disku počítača. Súbor sa nakopíruje do nastaveného adresára. Tento adresár by mal byť viditeľný pre všetky počítače pripojené v sieťovej prevádzke. Toto riešenie je výhodné pri používaní databázy Microsoft Access 1997.

Prevod obrázkov do databázy

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné všetky obrázky z priečinka na disku počítača premiestniť do databázy firmy. Dokument sa uloží priamo do databázy. Každý dokument uložený v databáze zväčší jej veľkosť - čo časom môže byť výrazný problém pri databáze typu Access 1997, ktorá má maximálnu veľkosť 1GB. Naopak, v prípade SQL servera je to praktické riešenie, keďže (v sieťovej prevádzke) nie je potrebné zdieľať žiadne ďalšie adresáre na disku.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy