Pomocník systému OBERON
Aplikácia LUKUL - automatické triedenie položiek

Mobilné riešenia > LUKUL > Aplikácia LUKUL - automatické triedenie položiek

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z funkcií aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník - automatickému triedeniu položiek eMenu pridaných na otvorený účet.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Skupiny v aplikácii LUKUL (vľavo) a polievky zoskupené na začiatok otvoreného účtu (vpravo)

     

Postup nastavenia automatického triedenia položiek

Na to, aby triedenie položiek na otvorenom účte fungovalo automaticky, je potrebné urobiť nasledujúce nastavenie v OBERON-e: jednotlivým skupinám v pokladnici, ktoré sa do aplikácie LUKUL prenášajú ako Skupiny, priradiť prioritu. Zároveň na farebné odlíšenie jednotlivých položiek môžete jednotlivým skupinám nastaviť farbu (jednotlivé položky budú následne odlíšené guľôčkou vo farbe skupiny). V programe OBERON - Agenda firmy postupujte podľa nasledujúceho návodu:

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Zvoľte ľubovoľnú skladovú kartu. Stlačením tlačidla Oprava sa zobrazí formulár Skladová karta.
  3. V záložke Reg. pokladnice pri poli Skupina v pokladnici stlačte tlačidlo výberu  - otvorí sa číselník Skupiny v pokladnici.
  4. V číselníku Skupiny v pokladnici zvoľte skupinu, ktorej chcete priradiť prioritu, resp. farbu, a stlačte tlačidlo Oprava. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte prioritu, prípadne nastavte farbu.
  5. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Obrázok č. 2: Priradenie priority skupine v pokladnici v OBERON-e

Príbuzné témy