Pomocník systému OBERON
Skladová karta - Skupiny v pokladnici

Formulár (číselník) Skladová karta - Skupiny v pokladnici umožňuje pridať, resp. upraviť už existujúcu skupinu v pokladnici v systéme OBERON. Číselník je dostupný z formulára Skladová karta, záložka Reg. pokladnice po stlačení tlačidla  pri položke Skupina v pokladnici.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár Skupiny v pokladnici - nastavenie skupiny

Postup na vytvorenie novej skupiny

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Vyberte ľubovoľnú skladovú kartu. Stlačením tlačidla Oprava sa zobrazí formulár Skladová karta.
  3. V záložke Reg. pokladnice pri poli Skupina v pokladnici stlačte tlačidlo  - otvorí sa formulár (číselník) Skupiny v pokladnici.
  4. Vo formulári Skupiny v pokladnici kliknite na tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte názov skupiny, nastavte farbu, obrázok, prípadne prioritu. 
  5. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Poradie skupín v pokladnici je možné zmeniť pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok).

Postup na priradenie skladovej karty (jedál a nápojov) ku skupine v jedálnom lístku

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Vyberte skladovú kartu, ktorú chcete priradiť k určitej skupine. Stlačením tlačidla Oprava sa otvorí formulár Skladová karta.
  3. V otvorenom formulári kliknite na záložku Reg. pokladnice. V záložke Reg. pokladnice v rozbaľovacom zozname Skupina v pokladnici vyberte danú skupinu.
  4. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Príbuzné témy