Pomocník systému OBERON
Skladová karta - Skupiny v pokladnici

Skupina v pokladnici (zadáva sa na skladovej karte v záložke Reg. pokladnice) sa používa najmä na členenie položiek na Pokladnici OBERON v dotykovom režime (režim FastFood).

Postup na vytvorenie novej skupiny

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Vyberte skladovú kartu, ktorú chcete priradiť k určitej skupine. Stlačením tlačidla Oprava sa zobrazí formulár Skladová karta, kliknite na záložku Reg. pokladnice.
  3. V záložke Reg. pokladnice sa nachádza pole Skupina v pokladnici - kliknutím na príslušné tlačidlo otvoriť zoznam definovaných skupín.
  4. Vo formulári Skupiny v pokladnici kliknite na tlačidlo Nový (prípadne Oprava). Otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné zapísať názov a vybrať obrázok skupiny z rozbaľovacieho zoznamu. Vytvorenie skupín potvrdíte stlačením tlačidla OK.
  5. Poradie skupín sa dá meniť pomocou modrých šípočiek. Na obrázku č. 1 sú zobrazené skupiny, ktoré v programe Pokladnica OBERON sú zobrazené nasledovne - obrázok č. 3.

Postup na priradenie skladovej položky (jedál a nápojov) ku skupine v jedálnom lístku

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Vyberte skladovú kartu, ktorú chcete priradiť k určitej skupine. Stlačením tlačidla Oprava sa zobrazí formulár Skladová karta.
  3. V tomto formulári kliknite na záložku Reg. pokladnice. V záložke Reg. pokladnice v položke Skupiny v pokladnici pomocou rolovacej lišty vyberte skupinu jedál.
Obrázok č. 1: Formulár Skupiny v pokladnici
Príbuzné témy