Pomocník systému OBERON
Skladové karty - skupiny v pokladnici

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Predvoľby > Skladové karty - skupiny v pokladnici

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Skladové karty - skupiny v pokladnici v ponuke Firma, Predvoľby programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár Skupiny v pokladnici - nastavenie skupiny

Postup na vytvorenie novej skupiny

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Zvoľte ľubovoľnú skladovú kartu. Stlačením tlačidla Oprava sa zobrazí formulár Skladová karta.
  3. V záložke Reg. pokladnice pri poli Skupina v pokladnici stlačte tlačidlo  - otvorí sa číselník Skupiny v pokladnici.
  4. V číselníku Skupiny v pokladnici stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte názov skupiny, nastavte farbu, obrázok, prípadne prioritu. 
  5. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Poradie skupín v pokladnici je možné zmeniť pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok).

Postup na priradenie skladovej karty ku skupine v pokladnici

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Vyberte skladovú kartu, ktorú chcete priradiť k určitej skupine. Stlačením tlačidla Oprava sa otvorí formulár Skladová karta.
  3. V otvorenom formulári kliknite na záložku Reg. pokladnice. V záložke Reg. pokladnice v rozbaľovacom zozname Skupina v pokladnici vyberte danú skupinu.
  4. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Obrázok č. 2: Pokladnica OBERON v režime Fast food (vľavo od pravého bočného panela sú tlačidlá skupín v pokladnici Nealko nápoje, Alko nápoje atď.)

Na Pokladnici OBERON, v jedálnom lístku, resp. v aplikácii LUKUL sa zobrazujú len skupiny, ku ktorým je priradená aspoň jedna skladová karta.
Príbuzné témy