Pomocník systému OBERON
Inštalácia platobného POS terminálu

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Platobné POS terminály > Inštalácia platobného POS terminálu

Táto téma Pomocníka je venovaná všeobecnému postupu inštalácie platobného POS terminálu - elektronického zariadenia na realizáciu bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet. Zariadenie inštaluje servisný technik dodávateľa v spolupráci so správcom lokálnej počítačovej siete. Téma obsahuje aj postup inštalácie platobného POS terminálu FiskalPRO.

Postup inštalácie

 1. Pripojte platobný POS terminál k počítaču (USB, LAN, WiFi).
 2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).    
 3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Platobný terminál, zadajte názov zariadenia, zvoľte požadovaný model terminálu a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom zvoľte spôsob pripojenia (sériový port alebo protokol TCP/IP).    
 5. Pri komunikácii prostredníctvom sériového portu vyberte komunikačný port, pri sieťovom pripojení pomocou protokolu TCP/IP zadajte IP adresu a číslo portu. Následne stlačte tlačidlo Otestovať komunikáciu.
 6. V záložke Nastavenia zadajte identifikátor pokladne a terminálu. Oba identifikátory sa zadávajú priamo v POS termináli. Identifikátory musia byť rovnaké tak v termináli, ako aj v OBERON-e.
 7. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 8. Inštalácia platobného terminálu je ukončená.

Inštalácia platobného POS terminálu FiskalPRO

Nastavenia terminálu

Na komunikáciu s OBERON-om sa štandardne odporúča použiť protokol TCP/IP:   

 1. Zapnite zariadenie a počkajte, kým sa na ňom nezobrazí dátum a čas.
 2. Pomocou návodu od dodávateľa vyčítajte zo zariadenia IP adresu zariadenia (IP adresu si odpíšte, neskôr ju bude potrebné zadať do OBERON-u).
 3. Číslo portu na komunikáciu je v zariadení prednastavené na hodnotu 6090. Kvôli vyššej bezpečnosti sa odporúča zmeniť. Pri zmene čísla portu postupujte podľa návodu výrobcu. Ak zariadenie používate aj ako fiškálne zariadenie, číslo portu musí byť rovnaké tak pre platobný POS terminál, ako aj pre fiškálne zariadenie.

Nastavenia v OBERON-e

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov platobného terminálu, vyberte typ zariadenia Platobný terminál, model FiskalPro, resp. FiskalPro Android, zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  • v záložke Komunikácia vyberte možnosť Protokol TCP/IP, zadajte IP adresu zariadenia a číslo portu nastavené v zariadení. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Otestovať komunikáciu;
  • v záložke Nastavenia je možné nastaviť tlač potvrdenky na termináli.
 4. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Inštalácia zariadenia je ukončená.
Ak sa zariadenie pripája prostredníctvom USB rozhrania, je potrebné v záložke Komunikácia vybrať možnosť Sériový port a z ponuky dostupných portov vybrať správny komunikačný port.
Príbuzné témy