Pomocník systému OBERON
Inštalácia platobného POS terminálu

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Platobné POS terminály > Inštalácia platobného POS terminálu

Táto téma Pomocníka je venovaná postupu inštalácie platobného POS terminálu - elektronického zariadenia na realizáciu bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet. Zariadenie inštaluje servisný technik dodávateľa v spolupráci so správcom lokálnej počítačovej siete.

Postup inštalácie

 1. Pripojte platobný POS terminál k počítaču (USB, LAN, WiFi).
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. V ponuke Servis, zvoľte položku Zariadenia.
 4. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
     - Názov - pomenovanie zariadenia
     - Typ zariadeniaPlatobný terminál
     - Model  - vyberte požadovaný model terminálu.
 5. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, zvoľte spôsob pripojenia (sériový port alebo protokol TCP/IP).
 6. Pri komunikácii prostredníctvom sériového portu vyberte komunikačný port, pri sieťovom pripojení pomocou protokolu TCP/IP zadajte IP adresu a číslo portu. Následne stlačte tlačidlo Otestovať komunikáciu.
 7. V záložke Nastavenia zadajte identifikátor pokladne a terminálu. Oba identifikátory sa zadávajú priamo v POS termináli. Identifikátory musia byť rovnaké tak v termináli, ako aj v OBERON-e.
 8. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 9. Nastavenie platobného terminálu je ukončené.
Príbuzné témy