Pomocník systému OBERON
Inštalácia platobného POS terminálu

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Platobné POS terminály > Inštalácia platobného POS terminálu

Platobný (bankový) POS terminál je elektronické zariadenie na realizáciu bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet (platba kartou). Zariadenie inštaluje a nastavuje servisný technik dodávateľa platobného terminálu.

Postup nastavenia platobného terminálu

 1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. V ponuke Servis, zvoľte položku Zariadenia.
 4. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
     - Názov - pomenovanie zariadenia
     - Typ zariadeniaPlatobný terminál
     - Model  - vyberte požadovaný model terminálu.
 5. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, zvoľte spôsob pripojenia (sériový port alebo protokol TCP/IP).
 6. Pri komunikácii prostredníctvom sériového portu vyberte komunikačný port, pri sieťovom pripojení pomocou protokolu TCP/IP zadajte IP adresu a číslo portu. Následne stlačte tlačidlo Otestovať komunikáciu.
 7. V záložke Nastavenia zadajte identifikátor pokladne a terminálu. Oba identifikátori sa zadávajú priamo v POS termináli. Identifikátori musia byť rovnaké ako aj v termináli tak aj v OBERON-e.
 8. Nastavenie platobného terminálu je ukončené.
Príbuzné témy