Pomocník systému OBERON
Môžem poslať dennú uzávierku majiteľovi formou SMS alebo e-mailu?

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Môžem poslať dennú uzávierku majiteľovi formou SMS alebo e-mailu?

Základné informácie 

Postup nastavenia

  1. V ponuke Servis zvoľte položku Používatelia. Vyberte osobu, ktorej sa budú posielať správy. Stlačte tlačidlo Oprava. Otvorí sa formulár Používateľ, kde v záložke Podrobnosti zadajte telefónne číslo a e-mailovú adresu, prípadne len jeden údaj.
  2. nastaveniach programu v záložke Ostatné začiarknite možnosť Umožniť používať notifikácie. Stlačte tlačidlo Nastaviť...
  3. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácii. V záložke Štandardné notifikácie stlačte tlačidlo Nový. Vyberte typ notifikácie Pokladnica OBERON - denná uzávierka. Vyberte príjemcov, ktorým bude posielaná sms správa alebo e-mail. V ďalších záložkách je možné zmeniť predlohy pre sms a pre e-mail.
  4. Postup nastavenia e-mailov získate v téme Generátor notifikácií.
  5. Pre posielanie SMS správ vytvorte novú úlohu v programe OBERON Center v oddiele Automatické úlohy s názvom Posielanie SMS správ cez www.eurosms.sk. Bližší popis získate v téme Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Sms sender: eurosms.sk'
Obrázok č. 1: E-mailová správa s tržbou, ktorá bude doručená do schránky majiteľa

Obrázok č. 2: SMS správa

Príbuzné témy