Pomocník systému OBERON
Zistenie výnosu

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Zistenie výnosu

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o možnostiach zistenia výnosu v module Skladová evidencia systému OBERON.

Základné informácie

Vysvetlenie pojmov

Príklad:

Uvedený príklad názorne ukazuje, akým spôsobom program používa pojmy Výnos, Navýšenie, Marža a Zľava

Obstarávacia (prípadne posledná nákupná) cena: 100 € bez DPH - program z nej vypočítava predajnú cenu

 

Výpočet novej predajnej ceny s navýšením (výnosom) 20%:
Predajná cena s DPH 100€ * 20% = 120€
Výnos [€]     120€ -100€ = 20€
Výnos [%] 120€ -100€ = 20€ a to je 20% zo 100€
Marža [%] 120€ = 100%,    20€ zo 120€ = 16,667% ((20€/120€)*100%)

Navýšenie, výnos a marža sa v absolútnej hodnote vyjadrenej v € zhodujú, ale vyjadrené v % sú rozdielne. Rozdiel je spôsobený tým, že výpočty pracujú s rôznym základom - navýšenie a výnos s obstarávacou cenou a marža s predajnou cenou.

Výpočet zľavy 20% z predajnej ceny 120€ (neplatiteľ DPH)
Zľava [€] 120€ * (20%) = 24€
Predajná cena po zľave 120€-24€ = 96€
Výnos po zľave 20% [€]  96€ -100€ = -4€
Výnos po zľave 20% [%] 96€ = 100%,   -4€ z 96€ = -4,166% ((-4€/96€ * 100%))

 

Výpočet zľavy 20% z predajnej ceny 120€ bez DPH + 19% DPH (platiteľ DPH)
Predajná cena s DPH 120€*19% = 142,8€
Zľava [€] 142,8€ * (20%) = 28,56€
Predajná cena po zľave s DPH 142,8€-28,56€ = 114,24€
Predajná cena po zľave bez DPH 114,24€/1,19 = 96€
Výnos po zľave 20% [€]  96€ -100€ = -4€
Výnos po zľave 20% [%]  96€ = 100%,   -4€ z 96€ = -4,166% ((-4€/96€ * 100%))
V prípade, keď pri cenotvorbe nastavíme navýšenie (výnos) 20% a zľavu pri predaji taktiež 20%, konečná predajná cena po zľave nebude rovnaká ako obstarávacia cena, ale menšia. V tomto prípade budeme predávať pod obstarávaciu cenu. Dôvodom je opäť rôzny základ, s ktorým pracujú navýšenie a zľava. Z tohto dôvodu pri poskytovaní zliav je potrebné sledovať maržu. 
Príbuzné témy