Pomocník systému OBERON
Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (jednoduché účtovníctvo)

Jednoduché účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (jednoduché účtovníctvo)

Táto téma Pomocníka je venovaná automatickému účtovaniu tržieb Pokladnice OBERON v jednoduchom účtovníctve systému OBERON.

Základné informácie

Aj keď zákon povinnosť vyhotovovať denné uzávierky od 01.04.2019 podnikateľom neukladá, na evidenciu a kontrolu prijatých tržieb a hotovosti sú naďalej nevyhnutné. Týka sa to najmä tých podnikateľov, ktorí okrem hotovosti prijímajú aj iné platidlá. Dôvodom je, že eKasa zóna finančnej správy eviduje len celkové sumy tržieb a neobsahuje informácie o type platby, a to v členení podľa prijatej hotovosti, cenín (poukážok, šekov a pod.), platieb kartou, prípadne iných bezhotovostných platieb. Na správne rozúčtovanie tržieb podľa typov platieb tak denná uzávierka zostáva pre potreby účtovníctva jediným zdrojom informácií. Viac informácií získate v téme Vyhotovovanie uzávierok.

Nastavenie zaúčtovania

Aby bolo možné tržby automaticky zaúčtovať, musia byť splnené nasledujúce podmienky:
Ďalšie informácie o účtovaní tržieb je možné získať v téme Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice do peňažného denníka.
Príbuzné témy