Pomocník systému OBERON
Typy vkladov a výberov hotovosti

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Predvoľby > Typy vkladov a výberov hotovosti

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Typy vkladov a výberov hotovosti v ponuke Firma, Predvoľby programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Bližšie informácie o vkladoch a výberoch hotovosti v Pokladnici OBERON nájdete v téme Predaj na Pokladnici OBERON.
Príbuzné témy