Pomocník systému OBERON
Číslovanie dokladov (záznamov)

Základné informácie > Ovládanie programu > Číslovanie dokladov (záznamov)

Táto téma Pomocníka je venovaná číslovaniu dokladov, resp. záznamov (pohľadávky, záväzky, výdajky, príjemky, objednávky, skladové karty, záznamy v knihe Úlohy a udalostihotelové účty...) v systéme OBERON.

Hoci sa táto téma primárne týka číslovania dokladov (záznamov) definovaných v úvode témy, metodika číslovania popísaná v tejto téme platí aj pre číslovanie dokladov v účtovnom denníkučíslovanie dokladov v peňažnom denníku.

Základné informácie

Typy číselných radov 

Pri nastavení číslovania dokladov (záznamov) sú v OBERON-e dostupné nasledujúce spôsoby číslovania:

Nastavenia číslovania dokladov (záznamov)

Knihe pohľadávok a v Knihe záväzkov možno používať samostatné číselné rady aj pre rôzne typy dokladov (napr. na oddelenie zálohových faktúr, zahraničných faktúr a pod.). Viac informácií získate v téme Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov, časť Číselné rady.

Príbuzné témy