Pomocník systému OBERON
Formulár Účtovný denník - číselné rady

Formulár Účtovný denník - číselné rady umožňuje definovať číselné rady, ktoré je možné priradiť k typom dokladov v účtovnom denníku. Formulár je dostupný z formulára Účtovný denník - typ dokladu (ponuka ÚčtovníctvoTypy dokladov, tlačidlo Nový - pri položke Číselný rad stlačte tlačidlo ).

Základné informácie

Popis formulára Účtovný denník - číselný rad

Formulár je dostupný z formulára Účtovný denník - číselné rady po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava.

Názov

Pomenovanie číselného radu.

Spôsob číslovania 

Spôsob číslovania predstavuje spôsob, akým bude program číslovať doklady daného typu v účtovnom denníku. Dostupné spôsoby číslovania:

Kontrolovať duplicitu

Pri novom zápise do účtovného denníka program skontroluje, či sa doklad s daným číslom už v účtovnom denníku nenachádza.

Číslovať od

Zadáva sa číslo, od ktorého sa bude číslovať, napr. Int001, B1-001. Pri zaúčtovaní dokladu do účtovného denníka sa danému dokladu priradí číselné označenie automaticky. Číselné označenie dokladov spravidla pozostáva z tzv. prefixu, ktorý môže obsahovať všetky alfanumerické znaky, a číselného indexu. Číselné označenie je potrebné zvoliť tak, aby číselný index, ktorý bude program automaticky navyšovať, bol na konci číselného označenia, napr. B1-001 (kde P predstavuje alfanumerický prefix a 0001 číselný index). Do číselného indexu prvého čísla dokladu je nutné doplniť potrebný počet núl podľa predpokladaného najvyššieho dosiahnutého čísla dokladu, napr. B1-001 pri predpokladanom najvyššom počte daných dokladov 999.

Bližšie informácie o číslovaní dokladov (záznamov) v systéme OBERON získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Poznámka

Zadáva sa napr. bližší popis daného číselného radu.
Príbuzné témy