Pomocník systému OBERON
Typy dokladov

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Typy dokladov

Základné informácie  

Popis formulára Účtovný denník - typy dokladov

Zoznam typov dokladov, ktoré používate (zoznam je možné dopĺňať). Tieto typy dokladov potom môžete vybrať v účtovnom denníku v poli Typ dokladu.

Názov

V poli Názov môžete zadať názov nového typu dokladu. Pri premenovaní typu dokladu sa premenujú aj všetky už existujúce zápisy v účtovnom denníku za všetky spracované obdobia.

Číselný rad

Vyberte zo zoznamu číselný rad, podľa ktorého bude číslovaný vybraný typ dokladov. Doplniť alebo upraviť zoznam číselných radov môžete po stlačení tlačidla Nový. Číselné rady slúžia na nastavenie číslovania dokladov daného typu v účtovnom denníku. Číselný rad je možné priradiť k jednému, prípadne k viacerým typom dokladov.

Príbuzné témy