Pomocník systému OBERON
Typy dokladov

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Typy dokladov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Typy dokladov v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že účtovná jednotka používa, resp. daný používateľ má povolené pracovať s modulom Podvojné účtovníctvo.

Základné informácie  

Definovať typ dokladu je možné pomocou formulára Účtovný denník - typ dokladu (pozri nižšie).

Popis formulára Účtovný denník - typ dokladu

Formulár je dostupný z formulára Účtovný denník - typy dokladov (ponuka Účtovníctvo, Typy dokladov) po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava.

Názov

V poli Názov môžete zadať názov nového typu dokladu. Pri premenovaní typu dokladu sa premenujú aj všetky už existujúce zápisy v účtovnom denníku za všetky spracované obdobia.

Číselný rad

Vyberte zo zoznamu číselný rad, podľa ktorého bude číslovaný vybraný typ dokladov v účtovnom denníku. Číselný rad je možné priradiť k jednému, prípadne k viacerým typom dokladov. Definovať číselné rady je možné po stlačení tlačidla . Viac informácií získate v téme Formulár Účtovný denník - číselné rady.

Príbuzné témy